หาคน ได้คน

ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่ต้องล็อคอิน
ก็ทดลองหาคนที่คุณต้องการได้เลย!ฟรี


หากคุณเข้ามาครั้งแรก โปรดดูวิดีโอคลิป
เหตุผลที่คุณจะหาคนได้คน
ค้นหาคนในฐานข้อมูลมากกว่า 2.8 ล้านคน
ดูฐานข้อมูลผู้สมัคร
 
เห็นข้อมูลผู้สมัครครบถ้วนกว่าใบสมัครทั่วไป
ดูตัวอย่างใบสมัคร
 
ระบบจับคู่ผู้สมัครกับตำแหน่งงาน ไม่ต้อง Search สมัครมาเอง
ดูแผนภูมิอธิบายระบบ
ราคาพิเศษ
ซื้อได้ครั้งเดียว ถูกที่สุด วันนี้ถึง 31 ม.ค. !!
Package ทดลองใช้ครั้งแรก (บริการด้วยตนเอง)
ซื้อ
(จำนวนตำแหน่ง)
1
(ทุกวุฒิการศึกษา)
แถม
(จำนวนตำแหน่ง)
2
(ปวช. ปวส.)
รวม
(จำนวนตำแหน่ง)
3
ในบางกรณีที่ใบสมัครยังไม่พอ คุณสามารถค้นหาผู้สมัครจากฐานข้อมูลและจะได้รับสิทธิ์ในการเปิดดูข้อมูลในการติดต่อผู้สมัคร (จำนวนเครดิต) 15 เครดิต
อายุสัญญาของสิทธิ์การใช้ประกาศตามแพคเกจที่ซื้อ(เดือน) 3 เดือน
ราคาปกติ(บาท) 10,900
ราคาทดลองใช้(บาท) 2,700
ประหยัด 8,200
900 บาท/เดือน/ตำแหน่ง
ราคาต่อตำแหน่ง(บาท) 900
คำอธิบายเพิ่มเติมซื้อ
(จำนวนตำแหน่ง)
2
(ทุกวุฒิการศึกษา)
แถม
(จำนวนตำแหน่ง)
4
(ปวช. ปวส.)
รวม
(จำนวนตำแหน่ง)
6
ในบางกรณีที่ใบสมัครยังไม่พอ คุณสามารถค้นหาผู้สมัครจากฐานข้อมูลและจะได้รับสิทธิ์ในการเปิดดูข้อมูลในการติดต่อผู้สมัคร (จำนวนเครดิต) 30 เครดิต
อายุสัญญาของสิทธิ์การใช้ประกาศตามแพคเกจที่ซื้อ(เดือน) 3 เดือน
ราคาปกติ(บาท) 17,700
ราคาทดลองใช้(บาท) 5,400
ประหยัด 12,300
1,800 บาท/เดือน/ตำแหน่ง
ราคาต่อตำแหน่ง(บาท) 900
คำอธิบายเพิ่มเติมซื้อ
(จำนวนตำแหน่ง)
3
(ทุกวุฒิการศึกษา)
แถม
(จำนวนตำแหน่ง)
6
(ปวช. ปวส.)
รวม
(จำนวนตำแหน่ง)
9
ในบางกรณีที่ใบสมัครยังไม่พอ คุณสามารถค้นหาผู้สมัครจากฐานข้อมูลและจะได้รับสิทธิ์ในการเปิดดูข้อมูลในการติดต่อผู้สมัคร (จำนวนเครดิต) 45 เครดิต
อายุสัญญาของสิทธิ์การใช้ประกาศตามแพคเกจที่ซื้อ(เดือน) 3 เดือน
ราคาปกติ(บาท) 20,900
ราคาทดลองใช้(บาท) 8,000
ประหยัด 12,900
2,667 บาท/เดือน/ตำแหน่ง
ราคาต่อตำแหน่ง(บาท) 889
คำอธิบายเพิ่มเติมซื้อ
(จำนวนตำแหน่ง)
5
(ทุกวุฒิการศึกษา)
แถม
(จำนวนตำแหน่ง)
10
(ปวช. ปวส.)
รวม
(จำนวนตำแหน่ง)
15
ในบางกรณีที่ใบสมัครยังไม่พอ คุณสามารถค้นหาผู้สมัครจากฐานข้อมูลและจะได้รับสิทธิ์ในการเปิดดูข้อมูลในการติดต่อผู้สมัคร (จำนวนเครดิต) 75 เครดิต
อายุสัญญาของสิทธิ์การใช้ประกาศตามแพคเกจที่ซื้อ(เดือน) 3 เดือน
ราคาปกติ(บาท) 25,900
ราคาทดลองใช้(บาท) 8,900
ประหยัด 17,000
2,967 บาท/เดือน/ตำแหน่ง
ราคาต่อตำแหน่ง(บาท) 593
คำอธิบายเพิ่มเติมซื้อ
(จำนวนตำแหน่ง)
1
(ทุกวุฒิการศึกษา)
แถม
(จำนวนตำแหน่ง)
2
(ปวช. ปวส.)
รวม
(จำนวนตำแหน่ง)
3
ในบางกรณีที่ใบสมัครยังไม่พอ คุณสามารถค้นหาผู้สมัครจากฐานข้อมูลและจะได้รับสิทธิ์ในการเปิดดูข้อมูลในการติดต่อผู้สมัคร (จำนวนเครดิต) 15 เครดิต
อายุสัญญาของสิทธิ์การใช้ประกาศตามแพคเกจที่ซื้อ(เดือน) 3 เดือน
ราคาปกติ(บาท) 10,900
ราคาทดลองใช้(บาท) 3,900
ประหยัด 7,000
1,300 บาท/เดือน/ตำแหน่ง
ราคาต่อตำแหน่ง(บาท) 1,300
คำอธิบายเพิ่มเติมซื้อ
(จำนวนตำแหน่ง)
2
(ทุกวุฒิการศึกษา)
แถม
(จำนวนตำแหน่ง)
4
(ปวช. ปวส.)
รวม
(จำนวนตำแหน่ง)
6
ในบางกรณีที่ใบสมัครยังไม่พอ คุณสามารถค้นหาผู้สมัครจากฐานข้อมูลและจะได้รับสิทธิ์ในการเปิดดูข้อมูลในการติดต่อผู้สมัคร (จำนวนเครดิต) 30 เครดิต
อายุสัญญาของสิทธิ์การใช้ประกาศตามแพคเกจที่ซื้อ(เดือน) 3 เดือน
ราคาปกติ(บาท) 17,700
ราคาทดลองใช้(บาท) 7,800
ประหยัด 9,900
2,600 บาท/เดือน/ตำแหน่ง
ราคาต่อตำแหน่ง(บาท) 1,300
คำอธิบายเพิ่มเติมซื้อ
(จำนวนตำแหน่ง)
3
(ทุกวุฒิการศึกษา)
แถม
(จำนวนตำแหน่ง)
6
(ปวช. ปวส.)
รวม
(จำนวนตำแหน่ง)
9
ในบางกรณีที่ใบสมัครยังไม่พอ คุณสามารถค้นหาผู้สมัครจากฐานข้อมูลและจะได้รับสิทธิ์ในการเปิดดูข้อมูลในการติดต่อผู้สมัคร (จำนวนเครดิต) 45 เครดิต
อายุสัญญาของสิทธิ์การใช้ประกาศตามแพคเกจที่ซื้อ(เดือน) 3 เดือน
ราคาปกติ(บาท) 20,900
ราคาทดลองใช้(บาท) 11,700
ประหยัด 9,200
3,900 บาท/เดือน/ตำแหน่ง
ราคาต่อตำแหน่ง(บาท) 1,300
คำอธิบายเพิ่มเติมซื้อ
(จำนวนตำแหน่ง)
5
(ทุกวุฒิการศึกษา)
แถม
(จำนวนตำแหน่ง)
10
(ปวช. ปวส.)
รวม
(จำนวนตำแหน่ง)
15
ในบางกรณีที่ใบสมัครยังไม่พอ คุณสามารถค้นหาผู้สมัครจากฐานข้อมูลและจะได้รับสิทธิ์ในการเปิดดูข้อมูลในการติดต่อผู้สมัคร (จำนวนเครดิต) 75 เครดิต
อายุสัญญาของสิทธิ์การใช้ประกาศตามแพคเกจที่ซื้อ(เดือน) 3 เดือน
ราคาปกติ(บาท) 25,900
ราคาทดลองใช้(บาท) 13,350
ประหยัด 12,550
4,450 บาท/เดือน/ตำแหน่ง
ราคาต่อตำแหน่ง(บาท) 890
คำอธิบายเพิ่มเติมซื้อ
(จำนวนตำแหน่ง)
1
(ทุกวุฒิการศึกษา)
แถม
(จำนวนตำแหน่ง)
0
(ปวช. ปวส.)
รวม
(จำนวนตำแหน่ง)
1
ในบางกรณีที่ใบสมัครยังไม่พอ คุณสามารถค้นหาผู้สมัครจากฐานข้อมูลและจะได้รับสิทธิ์ในการเปิดดูข้อมูลในการติดต่อผู้สมัคร (จำนวนเครดิต) 5 เครดิต
อายุสัญญาของสิทธิ์การใช้ประกาศตามแพคเกจที่ซื้อ(เดือน) 1 เดือน
ราคาปกติ(บาท) 10,900
ราคาทดลองใช้(บาท) 6,600
ประหยัด 4,300
6,600 บาท/เดือน/ตำแหน่ง
ราคาต่อตำแหน่ง(บาท) 6,600
คำอธิบายเพิ่มเติมซื้อ
(จำนวนตำแหน่ง)
2
(ทุกวุฒิการศึกษา)
แถม
(จำนวนตำแหน่ง)
0
(ปวช. ปวส.)
รวม
(จำนวนตำแหน่ง)
2
ในบางกรณีที่ใบสมัครยังไม่พอ คุณสามารถค้นหาผู้สมัครจากฐานข้อมูลและจะได้รับสิทธิ์ในการเปิดดูข้อมูลในการติดต่อผู้สมัคร (จำนวนเครดิต) 10 เครดิต
อายุสัญญาของสิทธิ์การใช้ประกาศตามแพคเกจที่ซื้อ(เดือน) 1 เดือน
ราคาปกติ(บาท) 17,700
ราคาทดลองใช้(บาท) 9,300
ประหยัด 8,400
9,300 บาท/เดือน/ตำแหน่ง
ราคาต่อตำแหน่ง(บาท) 4,650
คำอธิบายเพิ่มเติมซื้อ
(จำนวนตำแหน่ง)
3
(ทุกวุฒิการศึกษา)
แถม
(จำนวนตำแหน่ง)
0
(ปวช. ปวส.)
รวม
(จำนวนตำแหน่ง)
3
ในบางกรณีที่ใบสมัครยังไม่พอ คุณสามารถค้นหาผู้สมัครจากฐานข้อมูลและจะได้รับสิทธิ์ในการเปิดดูข้อมูลในการติดต่อผู้สมัคร (จำนวนเครดิต) 15 เครดิต
อายุสัญญาของสิทธิ์การใช้ประกาศตามแพคเกจที่ซื้อ(เดือน) 1 เดือน
ราคาปกติ(บาท) 20,900
ราคาทดลองใช้(บาท) 11,900
ประหยัด 9,000
11,900 บาท/เดือน/ตำแหน่ง
ราคาต่อตำแหน่ง(บาท) 3,967
คำอธิบายเพิ่มเติมซื้อ
(จำนวนตำแหน่ง)
5
(ทุกวุฒิการศึกษา)
แถม
(จำนวนตำแหน่ง)
0
(ปวช. ปวส.)
รวม
(จำนวนตำแหน่ง)
5
ในบางกรณีที่ใบสมัครยังไม่พอ คุณสามารถค้นหาผู้สมัครจากฐานข้อมูลและจะได้รับสิทธิ์ในการเปิดดูข้อมูลในการติดต่อผู้สมัคร (จำนวนเครดิต) 25 เครดิต
อายุสัญญาของสิทธิ์การใช้ประกาศตามแพคเกจที่ซื้อ(เดือน) 3 เดือน
ราคาปกติ(บาท) 25,900
ราคาทดลองใช้(บาท) 17,200
ประหยัด 8,700
5,733 บาท/เดือน/ตำแหน่ง
ราคาต่อตำแหน่ง(บาท) 3,440
คำอธิบายเพิ่มเติมซื้อ
(จำนวนตำแหน่ง)
10
(ทุกวุฒิการศึกษา)
แถม
(จำนวนตำแหน่ง)
0
(ปวช. ปวส.)
รวม
(จำนวนตำแหน่ง)
10
ในบางกรณีที่ใบสมัครยังไม่พอ คุณสามารถค้นหาผู้สมัครจากฐานข้อมูลและจะได้รับสิทธิ์ในการเปิดดูข้อมูลในการติดต่อผู้สมัคร (จำนวนเครดิต) 50 เครดิต
อายุสัญญาของสิทธิ์การใช้ประกาศตามแพคเกจที่ซื้อ(เดือน) 6 เดือน
ราคาปกติ(บาท) 42,700
ราคาทดลองใช้(บาท) 27,900
ประหยัด 14,800
4,650 บาท/เดือน/ตำแหน่ง
ราคาต่อตำแหน่ง(บาท) 2,790
คำอธิบายเพิ่มเติมหมายเหตุ

1. แต่ละตำแหน่งมีระยะเวลาออนไลน์ 30 วัน (ประกาศงานจะปรากฏบนเว็บไซต์ 30 วันให้ผู้หางานเห็น ซึ่งจะไม่เหมือนกับหนังสือพิมพ์ที่คิดเป็นวัน ลงได้ 1 วันเท่านั้น หรือโทรทัศน์ที่ลง 1 ครั้งแค่ 30 วินาที)

2. จำนวนเครดิตสำหรับค้นหาผู้สมัครคือสิทธิ์ในการเปิดดูข้อมูลเรซูเม่ฉบับเต็มที่ท่านค้นหาจากฐานข้อมูล (ผู้สมัครไม่ได้สมัครเข้ามา) ในอัตรา 1 เครดิตสำหรับเรซูเม่เงินเดือน 1 - 49,999 บาท, 2 เครดิตสำหรับเรซูเม่เงินเดือน 50,000 - 100,000 บาท, 4 เครดิตสำหรับเรซูเม่เงินเดือน 100,000 บาทขึ้นไป

3. Jobtopgun ของสงวนสิทธิ์ งด ระงับ หรือยุติการประกาศหรือการให้บริการกับธุรกิจตัวแทนหรือนายหน้าของธุรกิจขายประกันทุกประเภท ธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจขายตรง ธุรกิจหาสมาชิก MLM การตลาดแบบ face-to-face รวมถึงธุรกิจที่เหมือนหรือคล้ายกับที่กล่าวมา ตลอดจนการประกาศงานที่ไม่มีความชัดเจนทั้งในส่วนของข้อมูลบริษัท รายละเอียดงาน หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ธุรกิจที่ Jobtopgun เห็นว่าไม่เหมาะสม และธุรกิจที่มีการค้นประวัติเป็นจำนวนมากจนเป็นสาเหตุให้เกิดข้อสงสัย

สำหรับแพคเกจอื่น หรือ ลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการลงประกาศงาน

ติดต่อขอราคาพิเศษได้เลยที่ 02-869-9602 หรือ คลิกที่นี่