หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/06/2564
งาน หางาน สมัครงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

Agricultural Representative
บริษัท ไร่ดอนอุตสาหกรรม จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้
เชียงใหม่และภาคเหนือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ส่งเสริมการเกษตรในภาคสนาม
 • รับผิดชอบงานขายและส่งเสริมการขายในเขตพื้นที่ตามที่บริษัทมอบหมาย และติดตามรวบรวมข้อมูล ปัญหาด้านการตลาด เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการขาย
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ทางด้านเกษตรศาสตร์ หรือด้านพืชศาสตร์
 • เพศชาย ไม่มีภาระการเกณฑ์ทหาร มีอายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถทำงานในภาคสนามและในต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในภาคสนามด้านพืชมา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถให้คำแนะนำกับเกษตรกร ในทุกด้านเกี่ยวกับการปลูกพืช
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การจัดแปลงสาธิต และการจัดประชุมเกษตรกร
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไร่ดอนอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทแห่งนวัตกรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นผู้ทำธุรกิจด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การวิจัยและพัฒนาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการพัฒนาคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตพืชชนิดต่างๆ บริษัทมีหน่วยวิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชของบริษัทฯเอง 
ที่อยู่ : 554 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 081-987-7661
โทรสาร : 038-505-013
โฮมเพจ :