หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/06/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้อำนวยการ (ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร)

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (จตุจักร)
คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด สื่อสารองค์กร และ/หรือประชาสัมพันธ์ ในระดับผู้บริหารฝ่ายไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการวิเคราะห์การประชาสัมพันธ์ การตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง สื่อสาร และติดต่อประสานงาน
  • มีทักษะในการวางแผน ควบคุม ติดตาม และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ดี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีไหวพริบดี มีความคล่องตัวในการทำงาน มีใจให้บริการ
  • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
  • มีความเป็นผู้นำ และมีความละเอียดรอบคอบ 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 15 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 มีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

วัตถุประสงค์ของบริษัท คือ บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้เป็นหนี้ที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อจำกัดความสูญเสียทางการเงินต่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน การเงิน ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเพื่อช่วยให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพ มีความตั้งใจจริงในการชำระหนี้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมทั้งขยายโอกาสในการสร้างกำไรจากการบริหารทรัพย์สินที่ประมูลซื้อและนำส่งกองทุนฯ เพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยจะทำการแก้ไขหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยเร็ว


 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 123 Sun Tower A Bldg Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2610-2214,0-2610-2229,0-2610-2240
โทรสาร : 0-2617-8246
โฮมเพจ : http://www.sam.or.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด