หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/06/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Customer Experience Manager (Central Ayutthaya)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Evaluate and understand customers’ behaviors, including tenants, to create the best experience as possible when using our facilities.
 • Evaluate and ensure the most convenient access to all shoppers, on foot, public transportation, motorcycle, and car.
 • Work collaboratively with outsource contractor and maintain professional working relationships with tenants, valued customer, and related parties.
 • Coordinate with related functions to create mutual understanding of expectations, processes, standards, and solutions in operations.
 • Maintain a high standard of customer service quality in all aspects to create the best customer journey as possible.
 • Ensure all asset area are not only cleanliness but also hygienic to met all stakeholder standard & expectation with subcontract management effectively.
 • Handle complaints effectively and recover shopper experience.
คุณสมบัติ
 • 5+ years of relevant professional working experience
 • Bachelor’s Degree in a related field
 • Data-driven with strong logical thinking skills
 • Customer service oriented is a must
 • Direct experience in the customer service team management, outsource management, and complaint management
 • Direct experience in designing, managing, and improving customer experience strategy
 • Previous experience or understanding of the operational perspective of property management
 • Good communication and interpersonal skills
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 • เงินช่วยเหลืองานสมรสพนักงาน
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

Central Pattana Public Company Limited is Thailand's target retail developer with over 30 years of experience. We are looking for talented candidates to join and promote our business expansion in the following position :  
ชื่อผู้ติดต่อ : แผนก Talent Acquisition
ที่อยู่ : 10th Fl., The Offices at CentralWorld, 999/9, Rama I Rd., Pathumwan, Pathumwan, Bangkok, 10330
โทรศัพท์ : 0-2667-5555 ต่อ 1799
โทรสาร : 0-2667-5591
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)