หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/06/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Graphic Design Specialist

Graphic Designer
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ออกแบบสื่อโปรโมชั่นราคาสินค้า/ กิจกรรมส่งเสริมการขาย/ POSMs ของทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า
2. ออกแบบสื่อสารใช้ในกิจกรรมพนักงาน/ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. รับผิดชอบโครงการ / งานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งหมดของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงาน ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนด รวมไปถึงการประเมินงานหลังจากได้ใช้สื่อดังกล่าวในเชิงคุณภาพสนับสนุนแผนการการนำเสนอสินค้าเคลื่อนไหวช้าหรือสินค้าเกินเกณฑ์อายุ
4. รับผิดชอบการสร้างวีดีทัศน์ ร่วมกับ Agency / Supplier ตั้งแต่กระบวนการสรรหาผู้รับจ้างผลิต จนไปถึงการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา งานผลิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานที่กำหนดไว้
5. ประสานงาน Agency/ Supplier เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลงานในการผลิต ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด
6. ตรวจเช็คคุณภาพของงานให้เป็นไปตามความต้องการ/ คุณสมบัติและคุณภาพในข้อตกลงตามมาตรฐานการจัดจ้างผลิตสื่อต่างๆ กับทาง Agency/ Supplier
7. เก็บบันทึกรวบรวมชิ้นงำานออกแบบ/ ผลิตสื่อ/ ผลิตวีดีทัศน์ ของฝ่ายฯ สรุปการปฏิบัติงาน รวมถึงกำรประเมิน
วิเคราะห์ งานเชิงคุณภาพต่อผู้บังคับบัญชา
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ เกี่ยวกับการออกแบบ/ ดีไซน์/ การสรรค์สร้างสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี ด้านการออกแบบ, กราฟฟิค, ศิลปกรรมศาสตร์, นิเทศสาตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้าน Graphic Design อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์ในธุรกิจ FMCG / Consumer Product

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator ได้เป็นอย่างดี

- สามารใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอได้

- สามารถเขียนบทความได้ (Copywriting)

- สามารถเข้าใจ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 7 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • Free Shuttle Bus (บริการรถรับส่งพนักงาน)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (" ไทยเบฟ ") ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในประเทศไทยมีโรงกลั่น 18 โรงและโรงเบียร์ 3 โรง และยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญหลายตราสินค้าประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์มากกว่า 100 แบรนด์ อีกทั้งยังมีการฐานการผลิตในสก๊อตช์แลนด์ ผลิต เหล้าม็อลต์สก๊อตวิสกี้ วอดก้า จิน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“SGX") ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทยแต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย
ไทยเบฟ มีฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในด้านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่ได้มาตรฐาน และกระบวนการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เราจึงภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟจำหน่ายใน 5 ทวีปและกว่า 90 ประเทศทั่วโลกโดยมีทีมขายตรงกว่า 1,100 ทีมทั่วประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเข้าถึงผู้บริโภคของเราด้วยคุณภาพ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ : 0-2785-5555 ext 11
โทรสาร : -
โฮมเพจ : https://careers.thaibevgroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)