หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/06/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Process Engineer / Production Engineer

บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (แอดวานซ์ แมททีรียลส์)
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Monitor day to day process parameter to ensure healthy process.
  1. Directly responsible for ensuring quality processing.
  2. Plant Performance & improvement –Co-ordinate to implement continuous improvement through.
  3. Support to optimize operational efficiencies.
  4. Coordinate with other department to resolve any issued in Process line to achieve sustain and excellence.
  5. Ensure safe operation in plant and create safe work culture in Production line
  6. Ensure Quality/Environment/Safety and health system in respond process line is follow per ISO standard.
  7. Commissioning/Execution of new project/modification
  คุณสมบัติ
  • Bachelor’s Degree in Chemical Engineering
  • Minimum 2 years experience in Petrochemical 
  • Male age between 25 - 35 years
   • Good command of both spoken and written English
   • Computer literate; MS Excel, MS Word and MS Power point
   • Good relationship, high flexibility and can work under pressure
   • Able to work in Maptaphut Industrial Estate, Rayong
   • Working day on Monday to Friday between 08.00 - 17.00 hrs.
    

   คุณสมบัติพื้นฐาน
   ประเภทของงาน : งานประจำ
   จำนวน : ไม่ระบุ
   เพศ : ชาย
   เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
   ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
   สถานที่ : ระยอง
   การศึกษา : ปริญญาตรี
   สวัสดิการ
   • Air Bus & Van Company / รถปรับอากาศและรถตู้ รับ-ส่ง
   • Annual Bonus / โบนัสประจำปี
   • Annual Diligent / เบี้ยขยันประจำปี
   • Birthday Gift / ของขวัญวันเกิด
   • Childbirth Gift / ของขวัญสำหรับพนักงานหรือภรรยาพนักงานคลอดบุตร
   • Funeral Allowance / เงินช่วยเหลือการฌาปนกิจศพ
   • Group Health Insurance (Include spouse & 3 child) / ประกันสุขภาพกลุ่ม (รวมคู่สมรส และบุตร-ธิดา ได้สู
   • House Rent Allowance / ค่าเช่าบ้าน
   • Life Insurance / ประกันอุบัติเหตุ
   • Marriage Allowance / เงินช่วยเหลือการสมรส
   • New Year Celebration Party & New Year Gift / งานปีใหม่และของขวัญปีใหม่
   • Ordination Allowance / เงินช่วยเหลือการอุปสมบท
   • Right to join in activities of the company (Internal sport game, annual travel, really & etc.) / มีส
   • Salary Advance / การเบิกเงินเดือนล่วงหน้า
   • Scholarship for employee's children /ทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน
   • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
   • ค่าทุนการศึกษา
   • ค่ายินดีมงคลสมรส
   • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
   • ค่าโทรศัพท์
   • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
   • ทำงานที่บ้าน
   • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
   • บริการรถรับส่งพนักงาน
   • ประกันชีวิต
   • ประกันสังคม
   • ประกันสุขภาพ
   • ประกันอุบัติเหตุ
   • ลาบวช
   • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
   • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
   • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
   • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
   • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
   • โบนัสประจำปี
   เกี่ยวกับบริษัท
   Aditya Birla Chemicals ( Thailand) Ltd. is a part of Aditya Birla Group, the India’s premier industrial house, with 103 state – of – the – art manufacturing units and sectoral services , the group has turnover of US $ 24 billion with a market capitalization of US $ 28 billion, in the League of Fortune 500, the group is anchored by an extraordinary force of 100,000 employees, belonging to 25 different nationalities in 20 countries - India, Thailand, Laos, Indonesia, Philippines, Egypt, China, Canada, Australia, USA, UK, Germany, Hungary, Brazil, Italy, France, Luxembourg, Switzerland, Malaysia and Korea. In India, the Group has been adjudged “The Best Employer in India and among the top 20 in Asia” by the Hewitt-Economic Times and Wall Street Journal Study 2007.

   Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd. is engaged in producing and marketing five major product groups – Chlor-alkali, Epichlorohydrin, Epoxy Resins, Phosphates and Sulphites. We address the needs of a large number of industries such as food, food processing, personal consumer products, coating, textiles, pulp and paper, detergents, water treatment, metal treatment and more. Now Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd., – Epoxy Division is seeking high potential candidates for placing in Map Ta Phut, Rayong as below position:

   บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (อีพอกซี่ ดีวิชั่น) ซึ่งมีศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ "ในกลุ่มอีพอกซี่เรซิน" และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสารยึดผิว เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตนเอง ในชื่อการค้า “EPOTEC” จึงจำป็นต้องขยายการลงทุนเพื่อสนองตอบความต้องการใช้อีพอกซี่เรซิน ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตใบกังหันเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีความต้องการใช้เรซินเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ดังนั้น อีพอกซี่เรซินที่ผสมจากบริษัทฯ จึงถือว่าเป็นวัตุดิบประเภทหนึ่งซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานที่สะอาดและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากโครงการนี้จะส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศประมาณ 95% ของความสามารถในการผลิตทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก 5% จะจำหน่ายในประเทศ 
   ที่อยู่ : No. 2, I-5 Road, Map Ta Phut Indusstrial Estate, Muang, Rayong 21150
   โทรศัพท์ : 038-685-233-4,038-683-981
   โทรสาร : 038-683-982
   แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (แอดวานซ์ แมททีรียลส์)