หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/06/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Supervisor

Sales Supervisor
บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
ขอนแก่นและภาคอีสาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารทีมงานและพื้นที่ นำเสนอขายสินค้า ผลักดันยอดขายตามเป้าหมายองค์กร
 • วิเคราะห์ วางแผน ติดตามงาน แก้ไขปัญหา เพื่อผลักดันกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาคู่ค้า
 • บริหารจัดการ วางรูปแบบการทำงาน และพัฒนาทีมงานขาย
 • เป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้า พนักงาน และบริษัท เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายรวมขององค์กร

คุณสมบัติ
 • อายุ 26-35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการขายดีเยี่ยม
 • สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มองภาพรวมได้ 
 • สามารถวางแผนการสั่งงาน การติดตามงาน การรายงาน การแก้ไขปัญหาได้
 • มีความเป็นผู้นำ ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ เป็นแบบอย่างแก่ทีมงาน พัฒนาทีมได้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 3 - 12 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเดินทาง,ค่าน้ำมัน(บางตำแหน่งงาน)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินส่งเสริมการศึกษาบุตร
 • เงินส่งเสริมการศึกษาพนักงาน
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด ผู้ผลิตและจำหน่วย กระจกกันรอย "Focus" ผู้นำตลาดกระจกกันรอย
พร้อมทั้งสินค้าชั้นนำอุปกรณ์ไอที ภายใต้แบรนด์ RiZZ, Why และ Bewell  


Challenge @ Dplus
- องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y ให้โอกาสในการเรียนรู้ เติบโต 
- งานที่ท้าทายแสดงศักยภาพเต็มที่  โดยมีเวทีให้แสดงฝีมือ
- บรรยากาศในการทำงานร่วมกันเป็นทีม อบอุ่น และรับฟัง แบบไม่มี hierarchy   

https://www.dplus.co.th
https://www.dplus.co.th/factory/
https://www.youtube.com/watch?v=mceuNfFnUvY&t=1s


 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพีระพงษ์ ธีโรภาส
ที่อยู่ : 123/20-22 Nontri Road, Chongnontri, Yannawa, Bangkok Thailand. 10120
โทรศัพท์ : 0613852702
โฮมเพจ : http://www.dplus.co.th