หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

ช่างเทคนิค

บริษัท ซูทูเร็กซ์ แอนด์ เรโนเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ยา/เภสัชกรรม
สมุทรปราการ
27/09/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบในการติดตั้งและปรับแต่งเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีสภาพพร้อมใช้ และเป็นไปตามแผนการผลิต รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการผลิตอย่างถูกวิธี ปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ช่างยนต์ ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานผลิต อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะในการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน เครื่องมือวัดละเอียด เครื่องจักร เครื่องกลึง หรือ เครื่องเจียระไนราบ
  • ทำงานตามกะ (กลางคืน และกลางวัน) หรือกะอื่นๆ ที่บริษัทฯ กำหนด
  • มีทัศนคติในการเรียนรู้งานที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ รับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง
  • ยินดีพร้อมรับนักศึกษาจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Dental insurance
 • Life insurance
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Suturex & Renodex is a manufacturing of sutures and surgical needles, with a first-rate reputation in this sector over 50 years.

With the rapid expansion, Suturex & Renodex International in Thailand has been established to become the production based for the group. We offer more than 4,000 codes of suture and surgical needles to the world-wide customers.

We are currently looking for new qualified members to join our team.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : 888/108 Moo 19, Bangplee-tamru Road, Bangpleeyai, Bangplee, Samutprakarn 10540
โทรศัพท์ : 0-2617-5082
โทรสาร : 0-2174-7185
โฮมเพจ : http://www.suturex-renodex.com