หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
ด่วนมาก!

ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
อุบลราชธานี
20/09/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ

รับผิดชอบดูแลงานของหน่วยงานดังต่อไปนี้

- Cashier

- จ่ายค่าแพทย์ (Doctor Fee Payment)

- ติดตามหนี้สิน (AR Collection)

- จัดทำรายงานสรุปการส่งเงิน Daily Collection Summary Report

- วิเคราะห์งบการเงิน รวมถึงการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง

- ตรวจสอบเอกสารจ่าย และ approve (Agree กับสัญญาหรือข้อกำหนด หากมี)

- Approve การวางบิล

- Contract/Legal/Tax

- Contact third party (bank, financial analyst, agent, audit and external party)

- Consultant หน่วยงาน หากมีปัญหา (จัดซื้อ พัสดุ) และ เรื่องเกี่ยวกับการเงิน ลูกหนี้ ส่วนลด (ผู้ตรวจการณ์ การเงิน)

- Monitor cash flow

- Financial Statement Analysis & Presentation

- Budget Monitoring & Control

- ตรวจสอบการนำส่งภาษีต่างๆ อาทิเช่นภาษีหักณ ที่จ่าย ภาษีประจำปี ภาษีอาคาร

- ตรวจสอบงานบัญชีปิดงบ ตามระบบงานย่อย ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบสินทรัพย์ ระบบบัญชีแยกประเภท


คุณสมบัติ

สามารถปฏิบัติงานที่ :   จังหวัด จ.อุบล ได้

ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป

อายุระหว่าง : 30-45 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

สาขา : บัญชี/การเงิน


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : อุบลราชธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Principal Healthcare Company Limited Group (In subsidiary of PRINC) is a business partner and management experts in healthcare industry. We have long history of network hospital management with overwhelmed success stories. We are business partner through direct investment in customize level or as a management body to revitalize your business and set a run.
 Principal Healthcare , we sincerely establish a true friendship with our partners, respect the fairness, maintain their pride and move forward together. We deliver operational excellence through team of multi-disciplinary professionals and their affiliates, shared services management provide cost-efficiency, IT-base operations enable speed, quality of services and useful information for business intelligence.
we invite you to join and benefit from our corporation.
 
ที่อยู่ : 29 Bangkok Business Center, 16rd Floor, Sukhumvit 63 Rd., Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0980357541
โทรสาร : 0980357541
โฮมเพจ : http://www.principalcapital.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด