หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ยานพาหนะ/อะไหล่
สมุทรปราการ
27/09/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดูแล Cashflow รายวัน/รายเดือน และจัดทำรายงานประจำที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับธนาคาร จัดทำเอกสาร เพื่อบริหารสภาพคล่องให้บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น เงินกู้, BE, ลงทุน)
 • บริหารจัดการ Working Capital เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานกับธนาคารเพื่อทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน เช่น ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย
 • จัดทำ Financial Model สำหรับวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้เงินของบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • วิเคราะห์และจัดทำรายงานภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • ค้นคว้าและเสนอโอกาสทางการเงินเพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัท
 • ติดตามและรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจ
 • ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีด้านรายรับของบริษัททั้งหมด โดย ตรวจสอบเอกสารใบวางบิล ใบนำส่งเงิน ใบสำคัญรับ ใบสำคัญทั่วไป, ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและใบวางบิลของลูกค้าแต่ละราย, ตรวจสอบรายงานบัญชี ยอดค้างชำระของลูกหนี้การค้าแต่ละรายทุกสิ้นเดือน, ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลในโปรแกรมบัญชี, จัดทำเอกสารเพื่อนำเงินเข้าและออกจากบัญชีธนาคาร (FCD), จัดทำและนำส่ง Credit Advice ให้ฝ่ายส่งออก, ตรวจสอบ Statement ประจำวัน และประสานงานกับธนาคารฯ กรณีเกิดข้อผิดพลาด, จัดทำงบกระทบยอดธนาคารทุกสิ้นเดือน
 • ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีด้านจ่ายของบริษัท โดย บันทึกข้อมูลการจ่าย (ตัดบัญชีธนาคาร) ในโปรแกรมบัญชี, ตรวจสอบการลงบันทึกข้อมูลในโปรแกรมบัญชี
 • ดูแลบัญชีลูกหนี้การค้า โดยสร้างบัญชีลูกหนี้การค้าใหม่ในระบบ, ตรวจสอบการติดตามการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า, ประสานงาน ติดต่อฝ่ายกฎหมายในกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง, ตรวจสอบรายงานลูกหนี้เกินกำหนดชำระ
 • จัดทำเอกสารธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ โดยจัดทำเอกสารธุรกรรมบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD), จัดทำรายการการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินตราต่างประเทศ, ตรวจสอบเอกสารประกอบการขายตั๋วส่งออกต่างประเทศ ส่งธนาคาร
 • วิเคราะห์ทางการเงิน โดย ตรวจสอบ Cash Flow ประจำวัน, ตรวจสอบรายงานสรุปยอดบัญชีลูกหนี้การค้าในประเทศและต่างประเทศ ทุกสิ้นเดือน, จัดทำรายงานกำไร(ขาดทุน)จากการซื้อ-ขายต่างประเทศ, สรุปรายงานรับและจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือนส่งผู้จัดการ, ตรวจสอบและปลดเครดิตสำหรับออร์เดอร์ที่ติดวงเงิน
 • จัดทำและประสานงาน Internal Control, การประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • เพศหญิง เชื้อชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารเงิน 7-10 ปี 
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อกับสถาบันการเงิน
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, PowerPoint)
 • มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีความเป็นผู้นำ
 • มีความอดทน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ****  สามารถส่ง Resume ภาษาอังกฤษมาที่ Kanokwan.prabsuk.xmvqr@3kbattery.com  ****
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ เป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกแบตเตอรี่กว่า 79 ประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น, อเมริกา, ยุโรป, ตะวันออกกลาง, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันกำลังขยายการผลิตเพื่อรองรับต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

เปิดรับผู้ที่มีคุณสมบัติและความก้าวหน้าเติบโตร่วมกับบริษัทฯ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวิทยา กัลปารี / คุณภัทรภร
ที่อยู่ : 387 Moo 4, Soi Patana 3, Bangpoo Industrial Estate, Praekasa, Muang, Samutprakarn 10280
โทรศัพท์ : 0-2709-3535, 0-2709-3533-5, 0-2709-4098
โทรสาร : 0-2709-6675, 0-2709-4965
โฮมเพจ : http://www.3kbattery.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)