กลับ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

หัวหน้าแผนก Customer Service (เซ็นทรัลอยุธยา)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

19/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • Deal directly with customers either by face to face, telephone or email
  • Perform customer verifications
  • Provide a friendly and professional welcome to customers, presenting a positive impression of themselves and the organization
  • Responding promptly with accurate and timely information to customer inquiries regarding information and services of the shopping mall

คุณสมบัติ
  • Bachelor's degree in Business Administration, Humanities or any related fields
  • Minimum of 5 years experience in Customer service or Guest Services or related fields
  • Service minded personnel with interest in helping and working with customers
  • A positive individual with a `can do’, results driven approach and attitude
  • Good command of spoken in English


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทุนการศึกษา
- ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- โบนัสประจำปี

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
10th Fl., The Offices at CentralWorld, 999/9, Rama I Rd., Pathumwan, Pathumwan, Bangkok, 10330
ชื่อผู้ติดต่อ
Recruitment & Selection Center
โทรศัพท์
0-2667-5555 ต่อ 1704-1709 Fax 0-2667-5591
เว็ปไซต์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

Central Pattana Public Company Limited is Thailand's target retail developer with over 30 years of experience. We are looking for talented candidates to join and promote our business expansion in the following position : 
รีวิวที่น่าสนใจ
dream3

ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
ไอที / คอมพิวเตอร์
>1 ปี, อดีตพนักงาน
แนะนำ
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
30/08/2019
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
8%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
30/08/2019
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google