หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

บริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
ด่วนมาก!

อสังหาริมทรัพย์
กทม. (บางเขน)
23/09/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผน สร้างเเคมเปญ วิเคราะห์ และดำเนินงานการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือ ออนไลน์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เช่น Facebook, SEO, Social Network , Google
- วางแผนและจัดทำ Contant บนเว็บไซต์ และ Social Media ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ
- วัด Performance ของสื่อออนไลน์ และนำเสนอแนวทางการใช้งบประมาณของการตลาดออนไลน์ให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบ อัปเดตเว็บไซต์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ
- ดูแล และจัดการ Social Media Platforms ของบริษัท ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำโฆษณาบน Social media (Facebook Ads./Google Ads.)
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ 
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านกาตลาดออนไลน์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- ใบ Google Certificate (ถ้ามี)
- มีความรู้ในเรื่อง Google และ Facebook
- สามารถ Update ข้อมูลใน Website ได้
- มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ได้ (บางโอกาส)
- มีความขยัน มุ่งมั่น มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ผ่านทาง Social Media ใหม่มีความน่าสนใจ
- ผ่านการอบรมหรือมีใบรับรองจากทาง Facebook จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางเขน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (CUBE REAL PROPERTY CO., LTD.) กับก้าวสำคัญสู่ บริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด (SOKEN DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.)
โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความพร้อมในการบริหารกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน. 

SOKEN DEVELOPMENT GROUP พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีคุณภาพด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้กับผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งดำเนินธุรกิจอย่างเสมอภาค ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข ทางธุรกิจกับคู่ค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องกับผู้ถือหุ้น
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Pornpimol
ที่อยู่ : 90 ถนน วัชรพล แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2945-4507
โฮมเพจ : http://www.thecube-condo.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โซเคน ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด