หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

Warehouse Officer
บริษัท ซูทูเร็กซ์ แอนด์ เรโนเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
(1) ตรวจรับสินค้าขาเข้า ให้ครบตามจำนวน ตามใบสั่งซื้อ
(2) จัดเก็บสินค้าให้ตรงตามหมวดหมู่ และลำดับการนำออกมาใช้ตามลำดับก่อนและหลังอย่างถูกต้อง
(3) ทำรายการสินค้าเข้าและเอาออกทั้งหมดจากสต็อก ในระบบ excel file / ระบบ ERP และ เช็คสินค้าคงคลัง
(4) จัดการสต็อกให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, สะอาด และ ปลอดภัย รวมถึงพื้นที่สำหรับรีไซเคิล
(5) จัดการสินค้าสิ้นเปลืองและอะไหล่เครื่องจักรให้ในสต็อกชั่วคราว และ ตามที่ฝ่ายผลิตร้องขอ
(6) ช่วยเหลือฝ่ายจัดซื้อ นำส่งอะไหล่/สินค้า ให้กับซัพพลายเออร์
(7) เตรียมจัดส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว และ แพ็คอะไหล่เครื่องจักร ส่งให้ตัวแทนส่งสินค้า
(8) ใช้อุปกรณ์ รถยกๆพาเลท และ จัดเก็บคลังสินค้า
(9) ปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
(10)หน้าที่อื่นๆ ในฝ่ายตามความเหมาะสม
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ มีประสบการณ์การทำงานในสายงาน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานในการบันทึกข้อมูล
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
  • ทำงานเป็นทีมได้ และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างอย่างมีแบบแผน
  • เคยทำงานในสายงาน และเข้าใจสภาพแวดล้อมการทำงานในโรงงาน
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • Dental insurance
 • Life insurance
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Suturex & Renodex is a manufacturing of sutures and surgical needles, with a first-rate reputation in this sector over 50 years.

With the rapid expansion, Suturex & Renodex International in Thailand has been established to become the production based for the group. We offer more than 4,000 codes of suture and surgical needles to the world-wide customers.

We are currently looking for new qualified members to join our team.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : 888/108 Moo 19, Bangplee-tamru Road, Bangpleeyai, Bangplee, Samutprakarn 10540
โทรศัพท์ : 0-2617-5082
โทรสาร : 0-2174-7185
โฮมเพจ : http://www.suturex-renodex.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซูทูเร็กซ์ แอนด์ เรโนเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด