หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

เจ้าหน้าที่ธุรกิจการเงิน (ประจำโซนกรุงเทพฯและปริมณฑล)

บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
07/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • เปิดบัญชีเงินฝาก และรับสมัครบริการเสริม ได้แก่ SMS alert, TMB Touch, Internet Banking, Prompt pay, Biz Touch
 • เปิดบัญชีกองทุน , ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน และให้บริการด้านประกันชีวิต/ประกันภัย
 • รับสมัครบริการสินเชื่อ และบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบ RSL
 • ให้บริการนอกสถานที่ได้และอนุญาตให้ทำรายการ High Counter

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์งานธนาคารอย่างน้อย 2-3 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรักงานบริการ
 • มีทักษะในการขาย และการทำงานเป็นทีม
 • มีใบอนุญาต นช. หรือ นว. หรือ IC อย่างน้อย 2 ใบอนุญาต 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
At TMBThanachart Bank (ttb), our mission is to help Thai people achieve better financial well-being as it is the foundation for reaching one's financial freedom and life’s goals. We are committed to making REAL change by shifting banking paradigm through combined expertise and core strengths of both banks.

Our successful merger makes us the 6th largest commercial bank in Thailand with more than 10 million customers who now have access to more comprehensive financial product and service offerings and even better customers experience through more online and offline channels coverage nationwide. We do our best to offer best financial solutions and provide superior customer experience, create sustainable growth for our shareholders and ensure good corporate governance as well as good corporate citizenship. We constantly design employees’ experiences via international and dynamic environment where all opinions matter and great performances counts. We always encourage our employees unleash their potentials by taking new initiatives to deliver best customer experiences. We look for candidate who believe in integrity, portrait challenge status quo attitude, work agile, show respect towards others, and value high quality on execution. TMBThanachart Bank (ttb), where you can BE YOUR BEST

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources – Talent Acquisition
ที่อยู่ : TMBThanachart Bank Public Company Limited 2nd Fl., Tower B , 3000 Phahonyothin Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.ttbbank.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)