หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก) (สาขารัชดาภิเษกและสุขสวัสดิ์)

Accounting Officer
ด่วนมาก!
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (ดินแดง, ปทุมวัน, สาทร, พญาไท, ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, สัมพันธวงศ์)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำข้อมูลและเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายทุกประเภทที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อจัดทำใบสั่งจ่าย (PV) บันทึกรายการบัญชี และออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

2. รับรายงานและเอกสารหลักฐานประกอบการขาย การรับเงิน และการนำเงินเข้าบัญชีประจำวันจากระบบงานภาคธุรกิจบันทึกเข้าระบบบัญชี GL ประจำวันให้ถูกต้องและครบถ้วน
3. รับรายงานและเอกสารหลักฐานประกอบการรับชำระค่าเบี้ยประกันภัย จัดทำใบสำคัญรับเงิน (RV) บันทึกรายการบัญชี และบันทึกเข้าระบบงานบัญชี GL ประจำวันให้ถูกต้องและครบถ้วน
4. จัดเก็บเอกสารใบสำคัญรับ (RV) ใบสั่งจ่าย (PV) และใบสำคัญทั่วไป (JV) พร้อมหลักฐานประกอบต่าง ๆ เข้าแฟ้ม
5. จัดทำรายงานบัญชีเดินสะพัดระหว่างสาขาที่มีการรับ – จ่ายแทนกันระหว่างหน่วยงาน และนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายบัญชีภายในเวลาที่กำหนด
6. รับเอกสารการโอนเงินจากสาขาเข้าสำนักงานใหญ่ และบันทึกรายการบัญชีให้ครบถ้วน
7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ (Knowledge / Experience / Skills)

- อายุ 22 - 30 ปี

- ปริญญาตรีด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการผู้ประกอบวิชาชีพทางการบัญชี (กบช) รับรอง และได้

    รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจัดทำบัญชี

 - มีทักษะในการวิเคราะห์และประมวลผล

 - มีความละเอียดรอบคอบ

 - มีความซื่อสัตย์

- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

- มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี

 - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

- สถานที่ปฏิบัติงาน สาขาลุมพินี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง, ปทุมวัน, สาทร, พญาไท, ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, สัมพันธวงศ์)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม”
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2129-7386
โทรสาร : 0-2641-3593
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)