หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

Project Management Coordinator
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร , การคมนาคมขนส่ง
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• รับทราบข้อมูลโครงการ บริหารโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นไปตามแผนงานและ Timeline ที่วางไว้
• ประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการของลูกค้าในการจัดทำสินค้า
• ประสานงานกับทีมขาย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต ฝ่ายบรรจุภัณฑ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเพื่อนำมาประกอบการนำเสนอขาย และดำเนินการจัดทำสินค้าตามตามความต้องการของลูกค้า
• จัดหาข้อมูลรายละเอียดสินค้า และกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดส่งและติดตามผลของสินค้าตัวอย่างที่ได้ส่งไปยังลูกค้า
• บันทึกข้อมูลการดำเนินโครงการและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลงระบบของบริษัท
• ประสานงานกับหน่วยงานและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนสินค้า
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 32 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office) และ SAP
• สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
• ความละเอียดรอบคอบ ชอบการประสานงานและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าโทรศัพท์
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

How We Began

Form our as a producer and exporter of canned seafood in 1981, we have today become one of thailand's top players with capacity of 70,000 metric tons.Our registered and paidup capital amounts to 360 million baht or 36 million common shares.

Today at TUM

Approximately 400 metric tons of tuna are currently processed each day by 6,000 quality-conscious men and women at our canning facilities, regarded in the industry as the largest in Asia. Our registered capital stands at 300 million Thai baht.

Equipped with 10,000 metric-ton cold storage, we constantly maintain well adequate inventory of tuna harvested from sources worldwide. They range in species from Skipjack to Yellowfin, Albacore, Tongol and to Bonito. Our high-quality products make strong presence across the continents; from USA to EU, Japan, Canada, South America, Australia and to New Zealand.

Over the years, we have built up unrivalled reputation for delivering premiun quality products to customers all over the world. Behind such a world-recognized performance lie our two corner stones - dedication to continued improvement in product quality and strong commitment to total customer satisfaction.

Today, we are moving forward more strongly than ever, striding to greater success, remaining on solid financial ground, and further securing our reputation internationally as the world's leading tuna processor.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun. Thidaporn Huabsomboon (Nicky)
ที่อยู่ : 979/13-16 M Floor, S.M. Tower Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District 10400
โทรศัพท์ : 022980025 Ex.1120 or 081-8306472
โทรสาร : 0-2298-0443
โฮมเพจ : http://www.thaiuniongroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด