กลับ
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด

15/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
ปริญญาตรี
15,000 - 25,000 baht/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดงาน

1.วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) รวบรวม บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึงทำการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนทำการสรุปผล
2.จัดทำรายงานสรุปผล และนำเสนอ (Report and Presentation) สรุปผลและจัดทำรายงานผลสำรวจในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ทันสมัย และจัดทำ Presentation (PowerPoint) เพื่อใช้ในการประชุมรายงานผลสำรวจ รวมถึงทำหน้าที่ชี้แจงผลการสำรวจแก่ที่ประชุม
3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคัญบัญชาคุณสมบัติ
คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศหญิงเท่านั้น อายุ 23 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล,จัดทำ Report เอกสารอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
- มีทักษะทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมทางสถิติ เช่น MS Office เป็นอย่างดี
- มีทักษะการติดต่อและประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีไหวพริบและปฏิภาณในการอธิบาย และให้ข้อมูลได้ดี
- สามารถคิดวิเคราะห์ และการวางแผนงานได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำรายงาน
- เป็นคนกระตือรือร้น มั่นใจในตัวเอง มีทักษะในการนำเสนอที่ดีและสามารถเข้าใจง่าย

*****ปฏิบัติงานที่อาคารไทยศรี BTS กรุงธนบุรี*****
*****สามารถปฏิงานจันทร์-ศุกร์ (เสาร์เว้นเสาร์ได้)เข้า 2 เสาร์/เดือน *****

บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด
ที่อยู่
เลขที่ 1 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 60/4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์
เว็ปไซต์
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี่ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท 1577 Home shopping เป็นผู้ให้บริการช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ Call Center แบบครบวงจรรายแรกในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งผู้บริโภค และเจ้าของผลิตภัณฑ์ ด้วยบริการที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปรียบเสมือนกุญแจสู่ความสำเร็จในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google