หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลากร

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์ , ธุรกิจบริการ
กรุงเทพมหานคร
09/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 -วิเคราะห์ข้อมูลการรับสมัครงาน/ตลาดแรงงาน เพื่อใช้ในการวางแผนการสรรหาและกำหนดกลยุทธ์
-ติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดแรงงานเพื่อแพัฒนาแนวทางการสรรหาใหม่ๆ ให้แก่บริษัทฯ
-สร้างภาพลักษณ์การสรรหาให้กับองค์กรด้วยสื่อออนไลน์
-ประกาศงานและจัดกิจกรรมการสรรหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line,Instagram,LinkedIn และ Mobile Application อื่นๆ
-หาช่องทางการสรรหาใหม่ๆให้กับบริษัทฯ

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในด้านสรรหาหรือการตลาดจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีความรู้ด้าน Social Media และ Digital Marketing เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- กระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ มีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
- สามารถใช้ PowerPoint  ได้เป็นอย่างดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ทุนการศึกษาบุตร
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • สวัสดิการสงเคราะห์
  • เงินเกษียณอายุ
  • เงินเดือนปรับขึ้นทุกปี
  • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

"ผู้นำในธุรกิจบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจของสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐ" ให้บริการขนส่งทรัพย์สิน บริหารงานอาคาร, บริหารงานศูนย์ฝึกอบรม, Printing & Mailing  บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นหลัก บริษัทในกลุ่มธุรกิจธนาคารกรุงไทย ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 15 ปีซ้อน และ รางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ โดยบมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ถือหุ้น 100% 
ที่อยู่ : 96/12 ซอย ลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1) แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2791-9863, 0-2791-9864 ,0 2791-9998
โทรสาร : 0-2935-3706
โฮมเพจ : http://www.ktbgs.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด