หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

เจ้าหน้าที่สรุปรายการความเสียหาย ด่วน!!

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประกันภัย
กรุงเทพมหานคร
22/09/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณา วิเคราะห์ และตรวจสอบความเสียหายของตัวรถยนต์ / ทรัพย์สินตามที่ได้รับข้อมูลจากศูนย์ซ่อมมาตรฐานหรือผู้ใช้บริการ เพื่อให้การจัดซ่อมและการเปลี่ยนอะไหล่ตรงตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
2. พิจารณา เจรจา และอนุมัติค่าสินไหมทดแทน อาทิ ค่าแรง ค่าอะไหล่ ทรัพย์สินอื่น ฯลฯ ให้กับผู้เอาประกันภัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท
3. ตรวจสอบและติดตามการจัดซ่อมตัวรถยนต์ / ทรัพย์สินให้เป็นไปตามรายการที่ตกลงไว้กับบริษัท อาทิ การเปลี่ยนอะไหล่ ระยะเวลาการจัดซ่อม การใช้ระบบสี ฯลฯ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาการจัดซ่อมและประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ร้านอะไหล่ ศูนย์ซ่อม ฯลฯ เพื่อให้การดำเนินการจัดซ่อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. นัดหมายผู้เอาประกันภัย คู่กรณี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับเอกสารการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในการจัดซ่อมรถยนต์ / ทรัพย์สิน
5. จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลรายการความเสียหายของตัวรถยนต์ / ทรัพย์สินที่ตกลงกับผู้เอาประกันภัย คู่กรณี และบุคคลที่เกี่ยวข้องลงในระบบสารสนเทศ
6. สรุปรายละเอียดความเสียหายซากรถยนต์และประเมินราคาค่าซาก พร้อมทั้งจัดส่งใบประเมินและภาพถ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป
7. จัดทำรายงานสรุปค่าสินไหมทดแทนที่ต้องเรียกร้อง และรายงานสรุปค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถตกลงกันได้ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ รวมถึงจัดทำรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ รายงานสรุปรถประกัน / คู่กรณีที่ซ่อมเอง รายงานสรุปจำนวนรถที่เข้าซ่อมที่อู่ในโครงการ รายงานสรุปจำนวนรถเบนซ์ที่เกิดอุบัติเหตุ รายงานสรุปเคลมบริการ เคลมรอบคัน และเคลมเสียหายหนัก ฯลฯ
8. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัย และขั้นตอนการปฏิบัติตนแก่ผู้เอาประกันภัย คู่กรณี และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- ปวช.ด้านช่างกล ช่างยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล / ปริญญาตรี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรอบรู้ด้านรถยนต์ เครื่องยนต์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- มีความสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / รถยนต์ พร้อมทั้งมีใบอนุญาตขับขี่
- มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์ดี
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มั่นคง โปร่งใส จริงใจ และเป็นธรรม”
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2129-7386
โทรสาร : 0-2641-3593
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คีย์เวิร์ด : ยานยนต์ , Auto Repairing Technician , อะไหล่รถยนต์ , เทคนิคยานยนต์ , Automotive Mechanic , ศูนย์บริการรถยนต์ , Automobile & Parts , Automotive Service , ถ่ายน้ำมันเครื่อง , ซ่อมรถ , Automotive Design , บริการเครื่องยนต์ , Auto Repairing , ซ่อมรถยนต์ , อะไหล่ , Parts , Auto Cad , Car Service Center , Automotive Techniquesสุขสวัสดิ์ , ทุ่งครุ , ราษฎร์บูรณะ , จอมทอง , ช่าง , ช่างยนต์ , รถยนต์ , ประเมินรถยนต์ , ประเมินราคา , ตัวถังและสี , SA , ที่ปรึกษาตัวถังและสี , ซ่อมเครื่องยนต์ , Mechanical Repair , สินไหมทดแทน , ตรวจสอบความเสียหาย , พิจารณาสินไหม , ประกันวินาศภัย , ประกันภัยอุบัติเหตุ , ประกันรถยนต์ , เคลมประกัน , สินไหม , สินไหมรถยนต์ , Claim , เคลม , Claims , ประเมินสินไหมประกันอุบัติเหตุ , Automotive Techniques , ประมาณราคา