หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

Accounting And Financial Manager

บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด, บริษัทสยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด

เกษตรกรรม/ป่าไม้ , อุตสาหกรรมกระดาษ/เส้นใย , การผลิต
ปทุมธานี
17/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1) วิเคราะห์ ตัดสินใจ ต้นทุนการเงิน การก่อหนี้ การลงทุน ดอกผลของกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย

2) วิเคราะห์ข้อมูลการขาย ต้นทุนผลิต ค่าใช้จ่ายต่างๆ และการใช้ทรัพย์สินเพื่อสนันสนุนงาน CEO

3) วางแผนจัดการงานในรูปแบบต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อองค์กร

4) ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำทั้งบัญชี การเงิน ภาษีที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

5) ร่วมวางแนวนโยบายการพัฒนาบุคลากร ผลตอบแทนพนักงาน การประเมินผล สวัสดิการ การประกัน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร


คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี ขึ้นไป

2) ประสบการณ์ทำงาน 20-25 ปี

3) มีภาวะผู้นำในการตัดสินใจ การแสดงความคิดเห็น สามารถทำงานในเชิงรุกและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องได้

4) มีความรู้ ความสามารถ ความละเอียดรอบคอบทั้งบัญชี การเงิน ภาษี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงองค์กรเป็นหลัก

5) มีมนุษยสัมพันธ์และมีวาทะศิลป์ในการเจรจา สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี

6) มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากร (Coaching) ให้เป็นผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพเป็นอย่างดี

7) ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 20 ปีขึ้นไป
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • Medical care allowance.
  • Uniform
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
Overview
• SMS Group : Innovative Starch Partner
• SMS Group is the manufacturer and seller of high quality modified tapioca starch for the use in various industries, including food industry, paper industry, adhesive industry, textile industry, and construction industry.
• SMS Group has 3 modified starch manufacturing facilities located in three provinces.
- Siam Modified Starch Co., Ltd.  in Pathum Thani – built in 1985
- Siam Quality Starch Co., Ltd. in Chaiyaphum – built in 1993
- Siam Modified Starch Co., Ltd. in Buriram – built in 2015
- All three plants have a combined production capacity of approximately 400,000 tons per year.
• The whole group is now under SMS Corporation. SMS Corporation, together with its professional researchers, has put great effort on research and development of technology to add value to tapioca, one of Thailand’s most important revenue-generating crops.
• The research and development of the SMS team has resulted in a number of innovative starches that are widely recognized in the global market. SMS’s innovative starches are effectively applicable in diverse industries, thereby adding value to the agricultural products.
• SMS Corporation generates extra revenue for the country’s economy. It is our great pride to become a Thai-national innovative company that contributes to the country’s agricultural sector.
• SMS Corporation is truly committed to secure the marketplace leadership in the native and modified tapioca starch industry with a globally competitive capacity while simultaneously embracing an environmentally friendly and socially sustainable business policy. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Wittaya ต่อ 1390, Khun Kuludee ต่อ 1301, Khun Piyanuch ต่อ 1304
ที่อยู่ : 38/6 Moo 11, Pathumtani-Ladlumkaew Rd., T.Koobangluang, A.Ladlumkaew, Pathumtani 12140
โทรศัพท์ : 0-2598-1123-9
โทรสาร : 0-2598-1130
โฮมเพจ : http://www.smscor.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด, บริษัทสยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด
คีย์เวิร์ด : วิเคราะห์ , วิเคราะห์การเงิน , วิเคราะห์ความเสี่ยง , ต้นทุน , วางแผน , Financial Risk Management , บริหารเงิน , Treasury , วิเคราะห์การบริหารเงินทุน , Finance Analysis , บริหารเงินทุน , วางแผนงบประมาณ , ควบคุมงบประมาณ , Financial Forecasting , Financial Control , วิเคราะห์การลงทุน , Finance , Financial And Accounting , Corporate Finance , Financial Planning , การบริหารความเสี่ยง , Investment , การลงทุน , Budget Management , วิเคราะห์การเงินและงบประมาณ , งบประมาณการเงิน , Financial Statement , งบการเงินรวม , วิเคราะห์งบประมาณ , Consolidation , Tax Accounts , แผนงบประมาณ , บัญชีภาษี , Budget , บริการด้านการเงิน , บัญชี , การวางกลยุทธ์ , วิเคราะห์คู่แข่ง , วิเคราะห์ตลาด , ควบคุม Cost , Cash Management Implementation , Cash Management , บริหารเงินสด , วิเคราะห์ต้นทุน , Cost Planning , Finance Planning , คำนวนต้นทุน , Finance Control , Finance & Legal , การจัดการกองทุน , Financial Strategy , ภาษีการเงิน , Credit Risk Modeling , Tax Finance , Credit Risk