หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

Chemist นักเคมี ประจำ LAB พระรามสาม ซอย 59 >>สัญญาจ้าง 1 ปี

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ด่วนมาก!

ตรวจสอบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ , ธุรกิจบริการ
กทม. (ยานนาวา)
18/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ตามข้อกำหนด ในห้องปฏิบัติการ
 2. ดูแล รักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฎิบัติการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
 3. บันทึกรายงานตรวจสอบ เก็บรวบรวมผลและจัดทำรายงาน

คุณสมบัติ
 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป 
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี หรือสาขาชีวเคมี
 • มีความรู้และใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการได้ดี 
 • มีความรู้ในการดูแล รักษา เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 10 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (ยานนาวา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าสันทนาการ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

 

Established in 1878, SGS transformed grain trading in Europe by offering innovative agricultural inspection services. The Company was registered in Geneva as Societe Generale de Surveillance in 1919. Shares were first listed on (SWX)Swiss Exchange in 1985. Since 2001, we have only one class of shares consisting of registered shares.

From our beginnings in 1878 as a grain inspection house, we have steadily grown into our role as the industry leader. We have done this through continual improvement and innovation and through supporting our customers’ operations by reducing risk and improving productivity.

Today
138 years, SGS (www.sgs.com or www.th.sgs.com) is the world’s leading inspection, verification, testing and certification company. SGS is recognised as the global benchmark for quality and integrity. With more than 85,000 employees, SGS operates a network of over 1,850 offices and laboratories around the world."

To assure and expand its leading market position and help with the further expansion of its global activities, our client is looking for a analytically and conceptually experienced personality in Yannawa / Bangkok for the position of:

 

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 100 J.Press Tower 11 Flr., Nanglinchee Road, Chongnonsee,Yannawa, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2678-1813
โทรสาร : 0-2678-1541
โฮมเพจ : http://www.th.sgs.com/careers_th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด