กลับ
บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

Control System Manager

บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

เครื่องจักร
15/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 60,000 baht/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

    ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านวิศวกรรมคอนโทรล และ Automation ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี Control System เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

1. ดูแลการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี Control System ที่จะสามารถนาใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
2. ควบคุมการวิเคราะห์และออกแบบระบบการทางานของเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติต่างๆ เช่น PLC Control System, HMI Interface, Ladder Logic, Software Backup, รวมถึงการบารุงรักษาระบบ การทดสอบ และการเปลี่ยนแปลงระบบ
3. ให้คาแนะนาและดูแลการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ และอุกรณ์ต่างๆ โดยใช้ PLC, HMI หรือ SCADA
4. ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Control System และหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้า
5. ร่วมกับแผนกอื่นๆ ในการวางแผนผลิตและติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้าตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
6. ให้คาแนะนา ความรู้ กับทีมงานหรือแผนกอื่นๆ เกี่ยวกับระบบ Control System


คุณสมบัติ

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์หรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิคส์, วิศวกรรมระบบวัดคุม, Automation Engineer หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ Control System อย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทีมงานอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถออกแบบวงจรคอนโทรลและเลือกใช้อุปกรณ์ได้ในระดับดี
  • สามารถเขียนโปรแกรม PLC ได้
  • สามารถอธิบายและเลือกระบบได้สอดคล้องกัน
  • สามารถใช้เครื่องมือวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานได้
  • สามารถประเมินความน่าจะเป็น จุดคุ้มทุนของงานก่อนดาเนินการ


พื้นที่ทำงาน สาขา ขอนแก่น 

ส่ง Resume เพิ่มเติม อีเมล์ job@kigintergroup.com  

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 086-4582093
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ที่พักสวัสดิการ(ตามตำแหน่งงาน)
- ประกันสังคม
- ลาบวช
- อาหารกลางวัน (ในวันทำงาน)
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่
250 หมู่ที่ 8 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์
043-221-880-5 , 043-221-800 ต่อ 405,086Fax043-270-972
เว็ปไซต์
บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด (AMW) (บริษัทในเครือ บริษัท เคเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด)
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต ออกแบบ และ ติดตั้งระบบ intralogistics และคลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) เราสามารถช่วยเหลือในการสร้างและออกแบบระบบโลจิสติกส์ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยสินค้าที่ออกแบบและผลิตเอง เริ่มตั้งแต่การวางแผนงานจนถึงการให้คำปรึกษา การออกแบบ การผลิต การติดตั้ง และบริการหลังการขาย ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเป็นการเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บ เพิ่มความสามารถในการขนถ่ายวัสดุ ความถูกต้องแม่นยำ และประสิทธิภาพของคลังสินค้า เราเสนอเทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุและระบบคลังสินค้าอันทันสมัยตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้า
เว็บไซต์ http://www.automotionworks.com/
https://www.youtube.com/watch?v=F8yXLZ47s34
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google