หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

Data Engineer / Computer Engineer

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สินค้าอุปโภค/บริโภค , การผลิต , ความงาม/เครื่องสำอางค์
กทม. (สาทร)
12/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Taking part in the development of the company proprietary tech-stack, and performing demonstrations to customers on POC during project pre-sales stages.
• Understanding the business, completing the design of large data storage, and designing and optimising the high performance offline/real-time data accessing and management of large data platforms.
• Being responsible for, and organizing large data platform building, data acquisition, processing, transformation, analysis modeling, service integration related components maintenance & development.
• Understanding and analysing the requirements and characteristics of data mining, and developing intermediate data layers and corresponding middleware.
• Designing business oriented OLAP and market models, and completing the design, implementation and maintenance of enterprise level data warehouses.
• Completing forward technology advanced research work to ensure the advanced technology and feasibility of the direction of the development of the company's frontier technology.


คุณสมบัติ
• Bachelor/Master degree in Statistics, Mathematics, Computer Science, Computer Engineer
• 2-3 years platform/big data/development/maintenance experience.
• Familiar with the theories associated with data management/government/security, kerberos/sentry/LDAP experience.
• Familiar with data structure and algorithms, familiar with hadoop/hive/hbase/spark/Map-Reduce and other big data open source architecture.
• Familiar with one type of programming language such as Scala/Java/Python, understanding of JVM/Flume/Sqoop/Kafka/Storm, master of at least one RDBMS, such as Mysql/Postgre.
• Office hours: Monday - Friday (07.30-17.00, 8.00 - 17.30, 8.30-18.00)
• Send resume Apply Now to E-mail : kusuman_y@snjinter.com 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • สหกรณ์ออมทรัพย์
  • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
SJI was founded in 1980, and since then we haveestablished ourselves as a leading contract manufacturer of high qualitycosmetic and personal care products.

In 1983, we were affiliated with the Kolmar U.S.A. global networkof cosmetic manufacturers, and access to Kolmar's significant technicalresources enables us to continually produce products to the highestinternational standards.

Furthermore SJI is committed to providingcreative cost effective solutions to each of its customer requirements, so thefullest service can be provided, from developing product and packagingconcepts, through to manufacturing, shipping, and even brand awareness buildingprogrammer.

Due to our business expansion, we have severalprojects in domestic and overseas. We are currentlyseeking for the dynamic candidates for the following positions. 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกุสุมาลย์
ที่อยู่ : 2 Naradhiwas Rajanagarindra Road (Soi 10) Tungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 084-4385914
โทรสาร : 038-480-139
โฮมเพจ : http://www.snjinter.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)