กลับ
บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

Mobile Application Leader

บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด

19/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Lead an in-house team of Mobile App development software engineers .
 • Design, develop, and delivery mobile solutions across platforms on iOS and Android.
 • Build scalable distributed systems for mobile applications.
 • Maintain and implement source code to meet requirements of required coding languages.
 • Adopt agile framework and act as a scrum master to monitor development status and track reporting and developments.

คุณสมบัติ


 • Experience in mobile app development
 • Experience with Objective C, Swift, Kotlin, Java, Flutter, or .NET and RESTful

สวัสดิการ
- Annual leave
- Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
- Family medical expenses
- Free health check-up every year
- Free lunch- (Only working at Head Office)
- Staff medical expenses
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม

บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด
ที่อยู่
27 Ramkamheang 11, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์
0-2319-9120-21, 0-2719-9040-41Fax0-2319-9119
เว็ปไซต์
บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด
บริษัท วี-สมาร์ท จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท

V-Smart Co., Ltd.

V-Smart  is a total IT Solution Provider and Business Intelligent Integrator.

General Information

 • Established: October, 1997
 • Total Staff: 180 persons
 • Registered Capital: 100 Millions Baht
 • BOI Promoted: February, 1999
 • CMMI Level 3

The V-Smart operations are focused in three areas:

 • Providing a broad scope of professional services such as core-technology consulting, Business Application consulting, Business Intelligence consulting.
 • System integration ranging from basic infrastructure to advanced and sophisticated, turnkey solutions.
 • Providing a wide spectrum of computer, peripheral, networking, and specific application software.
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google