หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/07/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Online Marketing Officer

เจ้าหน้าที่การตลาด
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• จัดการและแก้ไขปัญหาพื้นฐานการใช้งานเว็บไซด์ (Magento) เคลียร์ปัญหาหลังบ้านของเว็บไซด์
• อัพเดทเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงดูแลและทำการติดตั้งอื่นๆ เช่น การทำ Deployment ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ แก้ปัญหาที่ได้รับ และจัดทำคู่มือใช้งาน
• ประสานงานกับทีม Product & Sale เพื่อผลักดันสินค้าในช่องทาง B2B Online
• ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบคำถาม และแก้ไขปัญหา การใช้งานของระบบ VSTECS Online ทั้งทางโทรศัพท์ และ E-Mail
• พัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ๆ ของระบบ Online เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้แก่ลูกค้า
• ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ Online และจัดกิจกรรมพิเศษให้แก่ลูกค้า ผ่านทาง สื่อต่างๆ ของบริษัท
• จัดทำ และสรุป Report ของทีม ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด และตรงตามกำหนดเวลา
• ประสานงานจัดการฝึกอบรม แนะนำการใช้งาน ของระบบ Online ให้แก่ Sales และลูกค้า

คุณสมบัติ
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดสินค้า IT Online อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีประสบการณ์ในการ Migrate และ Implement Magento จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ด้านโครงสร้างของ Web E-Commerce พอสมควร มีประสบการณ์ในการเชื่อมต่อ API, จัดการฐานข้อมูล (Database) และการเขียนโค้ด (PHP, Bootstrap)
• หากมี Magento 2 certified professional developer จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Excel (Vlookup, Pivot)
• มีทักษะภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 6 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
VST ECS (Thailand) Co., Ltd. was established in Thailand in 1988. The company started its business as a distributor representing products from leading IT principals such as Microsoft, Hewlett-Packard and Seagate.

In 1998, the company introduced its B2B online system to facilitate it customers to search for product information and conduct business transactions online. VST ECS has established the first subsidiary in Myanmar named ‘ECS Value Myanmar Services Co., Ltd.’ since April, 2014 and in Cambodia named “ECS Value (Cambodia) Co., Ltd.” since May, 2015 to focus on IT enterprise business

In 2001, the company has reorganized to be a Value Added Distribution Company and categorized the products offering into two businesses:
1) Distribution: providing a range of ICT products comprising of desktop PC, notebook, printer, LCD, smartphone, tablet and etc.
2) Enterprise Solutions: design, install and implement e-enabling infrastructures for companies interested in e-commerce utilizing a range of enterprise servers, workgroup servers, operating systems, e-commerce application software, system management tools and ICT security products from our ICT principals.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 275 Soi Lat Phrao101 (Wat Bung Thonglang) Khlong Chao Khun Sing, Wang Thonglang Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2032-9999
โทรสาร : 0-2032-9989
โฮมเพจ : http://www.vstecs.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด