หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

Online Sales & Marketing

บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด, บริษัทสยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด

เกษตรกรรม/ป่าไม้ , อุตสาหกรรมกระดาษ/เส้นใย , การผลิต
ปทุมธานี
15/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ถ้าคุณเป็น...

นักสำรวจที่ชอบทำอะไรใหม่ๆ

ชอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ชอบการช่่วยเหลือคนอื่น

มี Growth mind set..

หน้าที่ความารับผิดชอบ

1. วางแผนและดำเนินการงานการตลาดออนไลน์ ผ่านเครื่อมือการตลาดออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Google, SEO, Social Network, Google Shopping, Tik Tok

2. วางแผนและจัดทำ Content ใน website, Social Media ของบริษัท

3. ดูแลช่องทางการขาย E-commerce ผ่าน platform ต่างๆ (Shopee, Lazada, Facebook) ในส่วนการดูแลตอบคำถามลูกค้า จัดส่งส้ินค้า และสร้าง Campaign สนับสนุนการขาย พร้อมวิเคราะห์สถิติการขาย , ค่าใช้จ่ายใน campaign ได้

4. วัด performance ของสื่อ online และนำเสนอแนวทางในการ optimize งบประมาณของ online marketing Montitor และแนวทางในการทำการตลาดต่อไป

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและการปฏิบัติงานของบริษัท
คุณสมบัติ
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง content ที่น่าสนใจ
 • มีความมุ่งมั่น อดทน รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี
 • มีทักษะเบื้องต้นทางคณิตศาตร์
 • สามารถจัดการโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (word, excel , powerpoint) ได้ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Medical care allowance.
 • Uniform
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
Overview
• SMS Group : Innovative Starch Partner
• SMS Group is the manufacturer and seller of high quality modified tapioca starch for the use in various industries, including food industry, paper industry, adhesive industry, textile industry, and construction industry.
• SMS Group has 3 modified starch manufacturing facilities located in three provinces.
- Siam Modified Starch Co., Ltd.  in Pathum Thani – built in 1985
- Siam Quality Starch Co., Ltd. in Chaiyaphum – built in 1993
- Siam Modified Starch Co., Ltd. in Buriram – built in 2015
- All three plants have a combined production capacity of approximately 400,000 tons per year.
• The whole group is now under SMS Corporation. SMS Corporation, together with its professional researchers, has put great effort on research and development of technology to add value to tapioca, one of Thailand’s most important revenue-generating crops.
• The research and development of the SMS team has resulted in a number of innovative starches that are widely recognized in the global market. SMS’s innovative starches are effectively applicable in diverse industries, thereby adding value to the agricultural products.
• SMS Corporation generates extra revenue for the country’s economy. It is our great pride to become a Thai-national innovative company that contributes to the country’s agricultural sector.
• SMS Corporation is truly committed to secure the marketplace leadership in the native and modified tapioca starch industry with a globally competitive capacity while simultaneously embracing an environmentally friendly and socially sustainable business policy. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Wittaya ต่อ 1390, Khun Kuludee ต่อ 1301, Khun Piyanuch ต่อ 1304
ที่อยู่ : 38/6 Moo 11, Pathumtani-Ladlumkaew Rd., T.Koobangluang, A.Ladlumkaew, Pathumtani 12140
โทรศัพท์ : 0-2598-1123-9
โทรสาร : 0-2598-1130
โฮมเพจ : http://www.smscor.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด, บริษัทสยาม ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด