หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

Product Manager ( IT Product )

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (วังทองหลาง)
16/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบการวางแผนการตลาดและยอดขายสินค้าที่ได้รับมอบหมาย

• ให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

• ประสานงาน และติดต่อ Brand / Vendor ในการคิดแผนการตลาด ทำโปรโมชั่น และขออนุมัติกิจกรรมการตลาดตามแผนที่วางไว้

• ผลักดันยอดเป้าจากทีมSales ให้เป็นไป Target

คุณสมบัติ
• ชาย / หญิง อายุ 24 - 36 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์วางแผนการตลาด อย่างน้อย 2 ปี
• มีประสบการณ์วางแผนการตลาด ด้านการขาย โดยเฉพาะประสบการณ์ด้านสินค้า IT ( Solution, Commercial, Consumer )
• ทักษะภาษาอังกฤษดี ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะด้าน Presentation ดี
• มีทักษะการเจราจาต่อรอง
• บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (วังทองหลาง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
เกี่ยวกับบริษัท
VST ECS (Thailand) Co., Ltd. was established in Thailand in 1988. The company started its business as a distributor representing products from leading IT principals such as Microsoft, Hewlett-Packard and Seagate.

In 1998, the company introduced its B2B online system to facilitate it customers to search for product information and conduct business transactions online. VST ECS has established the first subsidiary in Myanmar named ‘ECS Value Myanmar Services Co., Ltd.’ since April, 2014 and in Cambodia named “ECS Value (Cambodia) Co., Ltd.” since May, 2015 to focus on IT enterprise business

In 2001, the company has reorganized to be a Value Added Distribution Company and categorized the products offering into two businesses:
1) Distribution: providing a range of ICT products comprising of desktop PC, notebook, printer, LCD, smartphone, tablet and etc.
2) Enterprise Solutions: design, install and implement e-enabling infrastructures for companies interested in e-commerce utilizing a range of enterprise servers, workgroup servers, operating systems, e-commerce application software, system management tools and ICT security products from our ICT principals.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 275 Soi Lat Phrao101 (Wat Bung Thonglang) Khlong Chao Khun Sing, Wang Thonglang Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2032-9999
โทรสาร : 0-2032-9989
โฮมเพจ : http://www.vstecs.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด