หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

Product Sales ( IT Enterprise )

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพมหานคร
16/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบเสนอขายงานที่มีลักษณะเป็นโซลูชั่น ของสินค้าที่ตนดูแลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ และ Vender กำหนดไว้ในแต่ละไตรมาส

• ดูแล ออกเยี่ยม Dealer และ Vender เพื่อสร้างมิตรภาพอันดี และเพื่อมองหาโอกาสในการดึงโปรเจค ให้กับบริษัทฯ

• ดำเนินการ Complied Spec จาก TOR ให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะส่งให้กับ Pre-sales engineer.

• ประสานงานกับ Vender , ลูกค้า ในการช่วยร่าง TOR เพื่อนำเสนอโปรเจค (สำหรับกรณีสร้างโปรเจคใหม่เอง)

• ติดตาม และแก้ไขปัญหา ให้กับ Dealer ที่เกิดจากการขายที่เป็นโปรเจคคุณสมบัติ

• ชาย/หญิง อายุ 24 - 36 ปี

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ในงาน Sales Engineer / Sales IT หรืองานขายสินค้า IT ลักษณะประมูลการโครงการ หรือการขายสินค้าระดับ Enterprise อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

• มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า IT มาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีรถยนต์ส่วนตัว 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
เกี่ยวกับบริษัท
VST ECS (Thailand) Co., Ltd. was established in Thailand in 1988. The company started its business as a distributor representing products from leading IT principals such as Microsoft, Hewlett-Packard and Seagate.

In 1998, the company introduced its B2B online system to facilitate it customers to search for product information and conduct business transactions online. VST ECS has established the first subsidiary in Myanmar named ‘ECS Value Myanmar Services Co., Ltd.’ since April, 2014 and in Cambodia named “ECS Value (Cambodia) Co., Ltd.” since May, 2015 to focus on IT enterprise business

In 2001, the company has reorganized to be a Value Added Distribution Company and categorized the products offering into two businesses:
1) Distribution: providing a range of ICT products comprising of desktop PC, notebook, printer, LCD, smartphone, tablet and etc.
2) Enterprise Solutions: design, install and implement e-enabling infrastructures for companies interested in e-commerce utilizing a range of enterprise servers, workgroup servers, operating systems, e-commerce application software, system management tools and ICT security products from our ICT principals.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 275 Soi Lat Phrao101 (Wat Bung Thonglang) Khlong Chao Khun Sing, Wang Thonglang Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2032-9999
โทรสาร : 0-2032-9989
โฮมเพจ : http://www.vstecs.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด