กลับ
บริษัท มิกซ์เซี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

Marketing & Sale Executive B2B

บริษัท มิกซ์เซี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด

เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
26/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
ปริญญาตรี
25,000 - 30,000 baht/เดือน + Commission

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• overseeing and developing marketing campaigns and strategies.

• managing campaigns on social media.

• conducting research and analyzing data to identify and define audiences

• devising and presenting ideas and strategies

• promotional activities

• preparing management report

• maintaining websites and looking at data analytics

• organizing events and product exhibitions

• updating databases and using a customer relationship management (CRM) system

• Conducting market research on rival products.

• Designing and implementing marketing plans for company products.

• Coordinating with media representatives and sponsors.

• Working with the sales team to develop targeted sales strategies.

• Answering client queries about product specifications and uses.

• Finding and doing sales pitches to existing and new client.

• Tracking sales data to ensure the company meets sales quotas.

• Creating and presenting sales performance reports.
คุณสมบัติ
• Bachelor’s degree in marketing, business, or related field.
• Proven work experience as a sales and marketing executive.
• Knowledge of modern marketing techniques.
• High-level communication and networking skills.
• A passion for sales.
• Understanding of commercial trends and marketing strategies.
• Good project management skills.
• Excellent interpersonal skills.
• Ability to work well under pressure.

สวัสดิการ
- Marriage payment support
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ลาบวช
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

บริษัท มิกซ์เซี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
ที่อยู่
208 Wireless Road Building 4th Floor, Unit 405, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์
0-2123-8799 Fax 0-2123-8797
บริษัท มิกซ์เซี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท มิกซ์เซี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Mixxion Foods Co., Ltd owns, manages, andawards franchises for the beverage brand Dakasi since 2009. The Dakasibrand currently has over 800 shops worldwide mainly situated in the Asianregion and is considered one of the leaders of the industry selling Taiwanesestyle tea beverages. Dakasi sells quality tea and beverages made withingredients imported directly from Taiwan giving customers an authentic productwith high quality. Within Thailand, our company is managing over 20 plus shopsmainly situated in the Bangkok region with over 100 employees.

In recent years, we have expanded ourbusiness into consulting and ingredients supply, focusing on importing ingredientsfrom Taiwan and distributing to restaurant chains. Dakasi aims to becomeof the leaders in the food service industry. Due to our companyexpansion, we are looking for energetic, ambitious and entrepreneurialindividuals that would like an opportunity to join a growing company.
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google