หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/09/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Sales Engineer (ประจำสาขากรุงเทพฯ)

Sales Engineer
ด่วนมาก!
บริษัท ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เสนอขายสินค้า ( อุปกรณ์นิวเมติกส์ ) และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานรวมทั้งแนะนำสินค้าที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพดำเนินงานให้กับลูกค้า เช่นการลดค่าใช้จ่าย หรือ ลดมลพิษ เป็นต้น
2. ให้คำปรีกษา และตอบคำถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ และการใช้งานของสินค้า รวมทั้งแนะนำการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดปัญหาของการใช้งาน
3. แนะนำบริษัทฯและสินค้า ( อุปกรณ์นิวเมติกส์ ) ให้เป็นที่รู้จักของบริษัทฯหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตที่รับผิดชอบ
4. วางแผนการขายในขอบเขตที่รับผิดชอบ
5. วิเคราะห์ช่องทางการขายในเขตที่รับผิดชอบ เสาะหา และเปิดลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ
6. เข้าพบลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ดูแลรักษาลูกค้าในปัจจุบัน
7. จัดทำรายงานการขายต่างๆ
8. รายงาน และให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น คู่แข่ง สภาวะการตลาดปัจจุบัน สินค้าใหม่ และสถานะลูกค้าและอื่นๆ
คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า เครื่องกล แม็คคาทรอนิคส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นของตนเอง
4. หากมีความรู้เรื่องอุปกรณ์นิวเมติกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะและวิธีการพูด วิธีการนำเสนอ การแสดงออก นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
6. มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดีต่องานที่ได้รับผิดชอบ
7. มีความรู้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
8. ตำแหน่งวิศวกรขาย ทุกสาขาต้องมีรถยนต์ส่วนตัวในการทำงาน

หมายเหต: ตำแหน่งวิศวกรขาย จะไม่มีค่า Commission แต่จะมีสวัสดิการส่วนอื่นทดแทนให้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • งานเลี้ยงปีใหม่
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต, จำหน่าย, ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านอุปกรณ์นิวเมติกส์ ภายใต้ยี่ห้อ CKD ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 : 2000 ISO 14001

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ขยายพื้นที่การตลาดและกำลังมองหาเพื่อนร่วมงานเพื่อทำงานในตำแหน่ง

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวรณัน
ที่อยู่ : 44 อาคารสมูทไลฟ์ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ห้องหมายเลข 1902 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2267-6300 ต่อ 502
โทรสาร : 0-2267-6304-5
โฮมเพจ : http://www.ckdthai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซีเคดี ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด