หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

งาน หางาน สมัครงาน

VP Credit Policy

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
12/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Issue credit policy and maintenance policy by reflect economic/market situation
 • Provide oversight and ensure that risk identification study and assessment are conducted when issuing the new product/servicesPresent findings from credit risk analysis and adjust the credit policy in order to gain the appropriate risk and return
 • Conduct analysis and provide information for credit risk evaluation to reduce and / or manage risk.
 • Support business on marketing program including new product initiative to maximize profitability with continuous improvement in credit quality
 • Perform data validation of customer to differentiate segment and identify root cause of delinquency and finding
 • Develop early warning triggers in line with risk appetite and validate the triggers
 • Implement credit scoring for acquisition (Retail Product)
 • Mitigate and perform responsibility for any essential risks and ensure the appropriate plan is implemented
 • Identify, evaluate, monitor, response and review risk management plan , policy and related procedures
 • Prepare the routine reporting and support the ad hoc analysis on any other issues.

คุณสมบัติ
 • Bachelor’s or above in Finance, Economics, Accounting, Business Administration, Statistics or any related field
 • At least 15 years of relevant work experience in risk management, compliance and audit in Finance Banking
 • Strong analytical, communication and interpersonal skills
 • Can-do attitude, service-minded, problem solving and good communication skills
 • Ability to work under pressure whilst meeting deadlines     

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Life insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทันตกรรม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Southeast Insurance and Finance Group was established on July 9, 1946.  We currently consist of 3 business units which are Southeast Insurance Public Company Limited, Southeast Life Insurance Public Company Limited and Southeast Capital Company Limited with the total assets more than 40,000 million baht.

Southeast Insurance and Finance Group is a part of Thai Charoen Commercial Group (TCC Group), one of the powerful business groups with strong financial stability in Thailand founded by Khun Charoen Sirivadhanabhakdi. TCC Group also comprises Thai Beverage Public Company Limited, Berli Jucker Public Company Limited, TCC Land Company Limited and Plantheon Company Limited. It possess more than 200 companies and business network in Thailand and abroad with a wide variety of local and international well-known brands e.g. Chang, Oishi, F&N, Milo UHT, Est Cola, Plaza Athenee Bangkok Hotel , QSNCC, Empire Tower etc.

With a triple growth mode, we are looking for high caliber people to join the challenge of our family.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 315, 9th Floor, The SouthEast Building, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2631-1311 ต่อ 5104,5344,5346
โทรสาร : 0-2631-2588
โฮมเพจ : http://www.seic.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)