หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

Wealth Relationship Manager (กองทุน ประกัน เงินฝาก)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
11/10/2564
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Responsibilities;
1. วางแผนการตลาด และนำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อแสวงหากองทุน ประกัน เงินฝาก และอื่นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
2. ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอขายผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
3. สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนและสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ ทางด้านการลงทุนตามเป้าหมายส่วนบุคคล พร้อมทั้งสร้างความไว้วางใจและพาโอกาสในการแสวงหาลูกค้าใหม่


คุณสมบัติ
1. มีประสบการณ์แนะนำ เสนอ หรือบริหาร Port ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ประกันชีวิต กองทุน อย่างน้อย 3 ปี
2. มีความรู้ในเชิงธุรกิจ ด้านการตลาด สามารถให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
3. ความรอบรู้ในงานที่จะเป็นประโยชน์กับสายอาชีพ
4. มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต, ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
5. หากมีใบอนุญาต IC หรือ Single License จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :คุณนีรนาถ เบอร์โทร  02-359-0299 ต่อ 2260 , 098 014 7471

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 40 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 4 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

LH BANK
We are Family

Opportunity for a Compelling Change For the Better

Why not? When it is refreshing enough!! From the country is largest asset-based and most secured property developer with the highest market share, to forming an integrated financial institution with top notch expertise in Time Deposit, Housing Loan, Factoring, Corporate

Be a part of this novelty where people are our prime assets and every path taken by you is full of growth and success opportunities.

Toward Success Together

 

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : No.1 Q House Lumpini, South Sathorn Road, Sathorn, Tungmahamak, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2359-0299
โทรสาร : 0-2343-8794
โฮมเพจ : http://www.lhbank.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)