Enjoy faster and better
experience on App!

10/09/2021
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการเขต ( Insurance Business ) ประจำพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการงายขาย และบริการ ( ธุรกิจประกัน )
SCB Protect Co.,Ltd
Insurance
Phuket and South
Duties & Responsibilities

-วางแผนและกำหนดแนวทางการทำงานของที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การทำงานขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

- แนะแนวทางในการทำงานรวมถึงให้ความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการสร้างยอดขาย

- ติดตาม ประเมินผลงาน และตัวเลขยอดขาย เช่น FYP, Case Productivity และ Activity Ratio และวิเคราะห์คุณภาพผลงาน รวมถึงความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของทีมอย่างสม่ำเสมอ

- ติดตามการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ รวมถึงให้การสนับสนุน การโค้ชทีมขาย การเพิ่มทักษะด้านต่างๆเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้

- ให้คำปรึกษากับทีม เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงบริหารความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาการทำงาน

- ปรับ เปลี่ยน เสริมกลยุทธ์หรือวิธีการทำงานอย่างทันท่วงที กรณีไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

- ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและช่องทางต่างๆ

- สื่อสารกฎเกณฑ์หรือข่าวสารจากบริษัท ให้ทีมทราบภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าทีมจะให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง

- สรรหาและพัฒนาพนักงาน เพื่อให้มีความก้าวหน้าที่สูงขึ้น และรักษาสถานะจำนวนทีมขาย

- ติดตามรายงานต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองอย่างทันท่วงที

- ดำเนินการแก้ไขเมื่อได้รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับทีมงานภายใต้การบริหาร


Qualification

• อายุระหว่าง 30-40 ปี

• รักงานขายและงานบริการ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

• มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

• มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี และสามารถโค๊ชทีมงานในด้านการขายและการบริการได้

• มีรถยนต์และสามารถเดินทางได้ และสามารถทำงานแบบชั่วโมงทำงานที่ยืดหยุ่น หรือสามารถทำงานช่วงวันหยุดต่าง ๆ ได้ หากจำเป็น

• มีประสบการณ์ด้านงานขาย ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป และบริหารทีมขายมากกว่า 20 คนขึ้นไปในธุรกิจประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันหากสนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ : คุณรภัทกร  กิตติมานนท์  (คุณกอล์ฟ-HR)

Line : recruitscbpt

เบอร์โทรศัพท์ : 065-959-9708, 081-604-4433

E-Mail : raphattakorn.kittimanont@scbprotect.co.th

 

Basic qualification
Type of job : Full Time, Contract/Temp
Quantity : Many positions.
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : 30,000 - 50,000 baht/Month  + Commission
Experience : 5 - 10 year(s)
Location : Phuket and South
Education : Bachelor's Degree
Welfare
 • 5-day work week
 • Accident Insurance
 • Employee's uniform
 • Health insurance
 • Performance/results-based bonus
 • Provident Fund
 • Social security
 • Telephone bill allowance
 • ประกันชีวิต
 • มี Tablet ให้ใช้งานฟรี
 • วันลาพักร้อน, ลาป่วย, ลากิจ, และวันลาอื่นๆ
About company
        ด้วยวิสัยทัศน์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่จะเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” ประกอบกับความตั้งใจที่จะสร้างความแข็งแรง ทางการเงินให้กับสังคมไทยในทุกระดับ เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
        ธนาคารได้ตัดสินใจที่จะดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัยอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านบริษัทในเครือ คือ บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด โดยเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันภัย เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินพื้นฐานที่ทุกครอบครัวควรจะมี เพื่อปกป้องคุ้มครองทำให้คนไทยพร้อมรับมือ กับความเสี่ยงต่างๆในชีวิต และประเทศไทยยังมีช่องว่างในเรื่องความคุ้มครองอยู่อีกมาก

        นอกจากนี้พฤติกรรมผู้บริโภคยังเปลี่ยนไปอย่างมากจากผลกระทบของการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพ และการวางแผนการเงิน ทำให้ปัจจุบันความต้องการด้านความคุ้มครองได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าด้วยระบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลที่ทันสมัย ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองที่ได้รับ การอบรมเป็นอย่างดีจะทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว ตรงใจด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เน้นความคุ้มค่า พร้อมด้วยบริการหลังการขายที่ฉับไวและเข้าถึงง่าย ลูกค้าของเราจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมและความพึงพอใจจากการบริการของเรา

        นอกจากจะดำเนินงานเพื่อนำผลิตภัณฑ์และการบริการด้านความคุ้มครองต่างๆ ไปสู่ลูกค้าพร้อมการบริการที่ดีที่สุดแล้ว ไทยพาณิชย์ โพรเทค ยังก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการสานต่อยุทธศาสตร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว รวมถึงผสานความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจประกัน ในการสร้างความแตกต่าง และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน และยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าธนาคารทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอความคุ้มครองที่คุ้มค่า และตรงความต้องการของลูกค้า เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ชีวิต 
Address : 20th Floor, G Tower, 9 Rama IX Road, Huaykwang, Bangkok 10310
Phone number : 0-2037-7877 / 085-325-6365 / 0-2037-7899
Homepage :
View more jobs at SCB Protect Co.,Ltd