ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 10 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
30,000 - 80,000 baht/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
-    ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟกลุ่ม High Net Worth ขึ้นไป (AUM 10 ลบ. ขึ้นไป)
-    สร้่างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ รวมทั้งทั้งกลุ่มลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ 
-    ขยายฐานลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ โดยการเข้าพบลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำเสนอพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า แจ้งรายละเอียดของเงินฝากเงินลงทุนที่จะครบกำหนด ผลประกอบการของพอร์ตการลงทุน ข่าวสารสถานการณ์ตลาด และข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับลูกค้า
-    จัดทำข้อมูลตาม CRM Template (Account Plan, Call Report, Existing Client Holding, Potential Business) ก่อนและหลังติดต่อลูกค้า เพื่อใช้ในการนำเสนอพอร์ตการลงทุนครั้งต่อไป
-    ประสานงานกับสาขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอการขายผลิตภัณฑ์และบริการกับลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ
-    ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

-    ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-    อายุไม่เกิน 35 ปี

-    มีประสบการณ์ตรงด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า High Net Worth
-    มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC Complex I /CFP) และนายหน้าประกันชีวิต (หากมีใบอนุญาตอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาของธนาคารพื้นที่ต่างจังหวัด


สวัสดิการ
- Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- โบนัสประจำปี

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
333 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
-
เว็ปไซต์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

ก้าวไปสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์

ธนาคารกรุงเทพในฐานะผู้บุกเบิกวงการธนาคารไทย เป็นดั่งสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงการพัฒนาความก้าวหน้าของประเทศที่มีมายาวนาน ธนาคารได้เติบโตและพัฒนาเคียงคู่มากับคนไทยและธุรกิจต่างๆ จนถึงวันนี้ ธนาคารกรุงเทพมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านความมีเสถียรภาพที่มั่นคงและเป็นเพื่อนคู่คิดของลูกค้าเสมอมา ธนาคารกรุงเทพกำลังเดินหน้าต่อไปด้วยฐานลูกค้าอันแข็งแกร่ง สร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในฐานะธนาคารที่พรั่งพร้อมด้วยความมั่นคงและเป็นที่น่าเชื่อถือ เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมทางการเงินและเพื่อยืนหยัดความเป็นผู้นำในวงการธนาคารไทยต่อไปในอนาคต