กลับ
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วิศวกรวางแผน
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 3 ปี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนการผลิตตามความต้องการใช้ของแผนการผลิต  จากฝ่ายวางแผนการผลิต
 • บันทึกรายละเอียดในฟอร์มแผนการผลิตประจำวันและประจำเดือนให้ผู้จัดการฝ่ายวางแผนอนุมัติ
 • ส่งแผนการผลิตประจำวันที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายวางแผนให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามแผนการผลิตประจำวัน  เพื่อรายงานผู้ช่วยผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายวางแผนรับทราบ
 • วางแผนการส่งวัตถุดิบประจำเดือนให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุม stock word in process สินค้าคงคลังให้อยู่ในจำนวนที่กำหนด
 • ประสานงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน  ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้อง
 • คำนวณความต้องการให้ถูกต้อง แม่นยำและสอดคล้องกับความต้องการ
 • Plan กับ Actial ต้องสมดุลกัน เพื่อให้เพียงพอต่อการประอบ และ stock WIP ที่เหมาะสม

คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 22-27 ปี
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านงานวางแผนผลิต 1-3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ทั้งการเขียนและพูด
 • มีทักษะคอมพิเตอร์ด้าน Microsoft Office (Excel formular


                                                         ***  English Resume Only ***


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

ที่อยู่
387 Moo 4, Soi Patana 3, Bangpoo Industrial Estate, Praekasa, Muang, Samutprakarn 10280
โทรศัพท์
0-2709-3535, 0-2709-3533-5, 0-2709-4098Fax0-2709-6675, 0-2709-4965
เว็ปไซต์
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ เป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกแบตเตอรี่กว่า 79 ประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น, อเมริกา, ยุโรป, ตะวันออกกลาง, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันกำลังขยายการผลิตเพื่อรองรับต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

เปิดรับผู้ที่มีคุณสมบัติและความก้าวหน้าเติบโตร่วมกับบริษัทฯ