กลับ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
งาน หางาน สมัครงาน
next_arrow_slick.png

เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ SME (วิเคราะห์สินเชื่อ) (กรุงเทพและปริมณฑล)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

25/11/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 5 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
15,000 - 35,000 baht/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• รับผิดชอบการขยายสินเชื่อให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคาร
• วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
• ให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารให้กับลูกค้า รักษาความสัมพันธ์ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่


คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
• อายุไม่เกิน 32 ปี
• หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความรอบรู้เชิงธุรกิจ และการคิดอย่างเป็นระบบ
• หากสามารถใช้ภาษาจีนหรือญี่ปุ่นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสำนักธุรกิจของธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่
ติดต่อ คุณนันทิภัคค์ (พี่เมย์)  โทร. 0-2-6857854 , 081-9854447
https://icareers.bangkokbank.com/psc/ps/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.GBL

สวัสดิการ
- Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
333 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์
-
เว็ปไซต์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท

ธนาคารกรุงเทพ หนึ่งในธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นผู้นำในการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่และเอสเอ็มอีในประเทศไทย อีกทั้งยังมีฐานลูกค้ากว้างขวางที่สุดในตลาดลูกค้าบุคคลผ่านสำนักธุรกิจและสำนักธุรกิจย่อยกว่า 240 แห่ง

นอกจากนี้ยังให้บริการทางการเงินหลายรูปแบบและครบวงจรกับลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล ผ่านเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต และธนาคารทางมือถือ ที่ใช้ง่ายและลูกค้าสามารถเลือกทำธุรกรรมในภาษาไทยหรืออังกฤษ ซึ่งเอื้ออำนวยให้ลูกค้าสามารถจัดการเรื่องการเงินได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง 

ธนาคารมีเครือข่ายในต่างประเทศ 31 แห่ง ครอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ประกอบด้วย กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือกับธนาคารตัวแทนต่างประเทศกว่า 1,000 แห่ง และเป็นธนาคารธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวที่มีรากฐานมั่นคงในประเทศจีน โดยมีธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) ซึ่งมีธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นเต็ม 100% 


การที่ธนาคารกรุงเทพยังคงเป็นผู้นำในภาคการธนาคารไทยมาโดยตลอด เป็นผลมาจากปรัชญาของธนาคารที่มุ่งเน้นการพัฒนาสายสัมพันธ์กับลูกค้า ตลอดจนการพัฒนาบริการธนาคารดิจิทัลที่ปลอดภัย 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีความเป็นเลิศในด้านการประกอบกิจการที่ดีและถูกต้อง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีแนวคิดใหม่ๆ เพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคต พร้อมทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน 

รีวิวที่น่าสนใจ
dream2

การเงิน
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
การเงิน
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
แนะนำ
อบอุ่น สวัสดีการ
ถ้าได้กลับเข้าไปทำอีกจะทำให้เต็มความสามารถที่เคยทำมา
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
04/06/2020
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
5%
โบนัสต่อปี
3
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
04/06/2020
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
JOBTOPGUN
btn-apple
btn-google