กลับ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Marketing Officer (Bancassurance)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, การตลาด, ประกันภัย
25/10/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
0 - 15 ปี
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
25,000 - 60,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วางแผนการนำเสนอประกันชีวิต โดยวิเคราะห์ กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและจัดทำแผนการขายเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้รับจากผู้จัดการสาขา
• เป็นที่ปรึกษาและวางแผนการเงินให้ลูกค้า พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยการเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
• ดำเนินการในเรื่องเอกสารต่างๆ ตามขั้นตอนและระเบียบข้อบังคับที่กำหนดทั้งก่อนและหลังการขาย
• ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลด้านการขายประกันชีวิตให้กับพนักงานในสาขา รวมทั้งแนะนำลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารให้กับพนักงานในสาขา


คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• อายุไม่เกิน 40 ปี
• มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต 1 ปีขึ้นไป
• ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ทักษะและและความสามารถ
มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน และนายหน้าประกันชีวิต (หากมีใบอนุญาตอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีทักษะด้านการขายและผลงานการขายประกันชีวิตที่โดดเด่น
• มีความรู้และประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาและวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า
• บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์และรักงานบริการ
• ทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีทักษะการสื่อความคล่องแคล่ว เจรจาต่อรองได้ดี และมีทักษะการนำเสนอดีเยี่ยม
• มีความรู้ในกฏระเบียบและข้อบังคับการประกอบธุรกิจประกันภัย/ประกันชีวิต
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขาของธนาคารกรุงเทพฯ ในกรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-2968173/089-8136446 (คุณธิดารัตน์)

สวัสดิการ
- Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ศูนย์บริการสุขภาพ
- ออฟฟิศเดินทางสะดวกติด BTS/MRT
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสประจำปี
- ใช้บริการฟิตเนสฟรี

ที่อยู่
333 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์
-
เว็ปไซต์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
เติบโตไปด้วยกัน สู่เส้นทางที่มั่นคง


เพราะคุณคือกำลังสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ธนาคารมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ รวมถึงระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในยุค digitization จากรางวัล “ธนาคารแห่งปี 2563” เพื่อสร้างประโยชน์และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกค้าและเครือข่ายพันธมิตรได้อย่างครอบคลุม


ถ้าคุณพร้อม เราจะเติบโตไปด้วยกัน สู่เส้นทางที่มั่นคง ร่วมงานกับเรา: