งาน หางาน สมัครงาน
งาน หางาน สมัครงาน
Sr. Data Scientist
บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
JOB SUMMARY:

This position is intended for a highly-motivated, results-driven and experienced Principle Engineer – Data Scientist to identify, develop or integrate new and innovative data systems and analytical methods for the data science. Candidate must possess a history of strong leadership, deep practical systems engineering, project management and customer satisfaction. This candidate must be able to work effectively in a cross-functional and cross-site team environment

RESPONSIBILITIES:

Interpret data, analyze results using statistical techniques to uncover new manufacturing insights.
Identify areas of study for manufacturing engineering team to reduce product variation.
Identify new parameters to be included in the database.
Experiences in building effective ML, AI or data driven projects as a data analytics role
Partner with IT to develop and implement databases, data collection systems, data analytics and other strategies that optimize statistical efficiency and quality.
Partner with design engineering to architect the data collection landscape to predict product performance and reliability.
Identify, analyze, and interpret trends or patterns in complex data sets.
Prepares product and process reports by collecting, analyzing, and summarizing information and trends.
Contributes to team effort by accomplishing related results as needed
Work with design engineer to improve model, analyze modeling data, identify and implement design changes to prevent problems.
Problem solves and implement solutions for production problems related to product performance.
Participant in new product and technical engineering problem solving meetings as required.
Work with process team, metrology to improve measurement capability.
Work with test development team to improve capability, analyze test result, identify and implement the corrective action.


คุณสมบัติ
Education Required:      
Bachelor/master’s degree Data Scientist, Computer Science, Engineering, Mathematics, Statistics, or other related field
Skill Required:                
 
Design of Experiments, Statistical Analysis, Data Models, Database Design, Data Mining, Dealing with Complexity, Verbal and written communication Methods and Procedures, Manufacturing Quality, Product Development, Presenting Technical Information 

Experience: 
Education: Bachelor degree in an engineering discipline such as Data Scientist, Computer Science, Mathematics and Engineering, Master degree a plus.
Experience with analysis of manufacturing/process and product data in factory environments
Software development experience with operating systems, statistical software systems (ex. SAS JMP, R, Python, Power BI, SQL, and scripting skill), test/debugging and integration into factory systems.
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ :
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท
WE ARE THE POWER TEAM.

We are a TDK subsidiary, who is a leading Independent suspension manufacturer specializing in designing, developing and manufacturing suspensions for the Hard Disk Drive industry. With an IP rich portfolio, multiple Asian manufacturing sites and the only Company who has design centers in Thailand; we provide the widest variety of high quality, cost effective suspension solutions in the industry.
We have 3 strategically located sites in Thailand where all key global HDD players are based.
1) Magnecomp Precision Technology PCL, “MPT”, Phaholyothin Road, Amphur Wangnoi, Ayutthaya Province
2) Magnecomp Precision Technology PCL, “MPT”, Rojana Industrial Park 1, Zone C, Ayutthaya Province
3) Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd., “HTO”, Rojana Industrial Park 3, Phase 8, Ayutthaya Province

A TDK Group company

“We have a policy of Non-Discrimination in our recruitment process that has opportunities for disabled candidates who are suitable for the job”

If you want to join an international Company, please click “Apply Now” to submit your application and identify the location that you are interested in;
The Employment Manager
Magnecomp Precision Technology Public Company Limited
Hutchinson Technology Operations (Thailand) Co., Ltd.

MPT, Wangnoi, Ayutthaya
162 Moo 5, Phaholyothin Road,
Tambol Lamsai, Amphur Wangnoi, Pranakorn Sri Ayutthaya 13170, Thailand
Tel: 0-35215-225 Press 9 Ext. 3813, 3828 Fax: 0-35215-378

MPT, Rojana Industrial Park , Zone C
1/25 Moo 5, Rojana Industrial Park, Tambol Karnharm, Amphur U-Thai, Pranakorn Sri Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35215-225 Press 9 Ext. 3813, 3828 Fax: 0-35215-378

HTO, Rojana Industrial Park, Phase 8
50 Moo 4, Rojana Industrial Park, Phase 8
Tambol U-Thai, Amphur U-Thai, Pranakorn Sri Ayutthaya 13210, Thailand
Tel: 0-35334-800 Ext. 4863-4 Fax: 0-35334-822
 
สวัสดิการ
 • Annual Bonus
 • Annual Perfect Attendance Bonus
 • Dental Allowance
 • Free shuttle bus
 • Medical Allowance
 • Travel Allowance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานที่บ้าน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
ที่อยู่ : 162 Moo 5 Phaholyothin Road, Wangnoi, Ayutthaya 13170
โทรศัพท์ : 035-215-225 , 035-958-555
โทรสาร : 035-284-558
โฮมเพจ : http://www.magnecomp.tdk.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)