กลับ
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

29/09/2021
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการทำบัญชีเจ้าหนี้ , บัญชีลูกหนี้

2.ควบคุมการปิดบัญชีและจัดทำรายงาน

3.จัดทำข้อมูลทางบัญชีเสนอต่อผู้บริหาร

4.ตรวจสอบเอกสารประกอบการเคลียร์เงินยืมทดรอง/ใบเบิกเงินสดย่อย

5.ตรวจสอบเอกสรประกอบใบสำคัญการจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามรอบการจ่ายชำระ

6.จัดทำรายการปรับปรุงงบการเงินประจำเดือน

7.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินหมวด1-3 สินทรัพย์ หนี้สิน

8.ตรวจสอบบัญชีรายไตรมาส

9.ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารด้านบัญชีให้แก่ผู้บริหาร

10.ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษี ภพ.30 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร และ ตรวจสอบเอกสาร ภษ.01-44


คุณสมบัติ

1.เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40  ปี

2.ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน

3.มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป

4.มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน, การปิดงบ, ภาษีและงานตรวจสอบบัญชี, งบการเงินรวม

5.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

6. มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft office ( Excel )

7.บุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

9.มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์

10. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ**

11.สมัครงานโดยตรงที่  kanokwan.prabsuk.xmvqr@3kbattery.com

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

ที่อยู่
387 Moo 4, Soi Patana 3, Bangpoo Industrial Estate, Praekasa, Muang, Samutprakarn 10280
โทรศัพท์
0-2709-3535, 0-2709-3533-5, 0-2709-4098Fax0-2709-6675, 0-2709-4965
เว็ปไซต์
บริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ เป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกแบตเตอรี่กว่า 79 ประเทศทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น, อเมริกา, ยุโรป, ตะวันออกกลาง, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันกำลังขยายการผลิตเพื่อรองรับต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

เปิดรับผู้ที่มีคุณสมบัติและความก้าวหน้าเติบโตร่วมกับบริษัทฯ